Re: Arkistojen aarteita (1970-luvun lopusta)

[vastaus aiempaan viestiin]

Kirjoittaja: Kimmo Vehkalahti
Sähköposti:    -
Päiväys: 21.11.2010 1:21

Historiallisten Survo-julkaisujen pdf-kokoelma karttuu karttumistaan.
Eiliseen tapaan on tänäänkin tarjolla neljä julkaisua, jotka kaikki
sijoittuvat ajallisesti erittäin merkittävään vaiheeseen erilaisten
Survo-ohjelmistojen kehityshistoriassa, nimittäin 1970-luvun loppuun.

Viimeisin näistä neljästä julkaisuista on todellinen helmi, nimittäin
se kuvaa tilannetta *toukokuussa 1979*; tarkemmin sanottuna paperissa
esiintyy päiväys 4.5.1979 - ja EDITORISTA ei vielä puhuta sanallakaan!
[Tästä voinee päätellä, että editorin synnyttänyt nuotinpainatusepisodi
on sijoittunut kesään tai syksyyn 1979. Arkistojen kaivuu jatkuu...] :)

                * * *

Ensimmäinen julkaisuista kuvaa, millainen SURVO 76 oli keväällä 1977,
kun se toimi Wang 2200 -pientietokoneella (kuva koneesta sivulla 3!).
Toiminta perustui keskustelevaan käyttötapaan, jonka ytimenä toiminut
päävalikko näkyy sivulla 6. Moduleja on ollut tuossa vaiheessa 28 kpl.
Survoilijoille tuttuja nimiä ovat mm. CORR, LINREG, FACTA, PLOT ym.,
jotka ovat sinnikkäästi säilyneet myöhempienkin Survojen nimistössä.

Acknowledgements (kiitokset) ym. "metadata" on aina mielenkiintoista
luettavaa. Tässä (s.13) Mustonen kirjoittaa:

 "The planning of the original Finnish-speaking version of SURVO 76
 has been supported by the Academy of Finland and the economic planning
 department of ALKO. I am also indebted to the staff of the Department
 of Statistics for a fine co-operation.

 My special thanks for valuable contributions are attributed to Markku
 Rahiala for SPECTRUM and PLOT, Pekka Hakkarainen for MANOVA and DISCRI,
 Erkki Nykyri for DISTRIBS, Osmo Soininvaara for RESTREG, Juni Palmgren
 for UNI and Kimmo Linnilä."

Julkaisuista toinen kuvaa suomeksi SURVO 76:n matriisioperaatiot siinä
vaiheessa, kuin ne olivat vuoden 1977 lopussa. Vaikka ero nykyiseen,
editorissa toimivaan matriisitulkkiin on selvä, on myös yhtäläisyyksiä
nähtävissä, mm. matriisien rivi- ja sarakeotsikoiden automaattinen
periytyminen eri operaatioiden yhteydessä.

Kolmannessa julkaisussa ei ole eksplisiittistä päiväystä, mutta olen
sisältöjä vertailemalla ajoittanut sen vuoteen 1978. Kyseessä on esite,
jossa kerrotaan SURVO 76:n keskeiset ominaisuudet sekä esitellään sen
kuvanpiirto-ominaisuuksia (jotka ovat yhä, yli *30 vuotta* myöhemmin,
vakuuttavampia kuin monien nykyajan ohjelmistojen tuotokset!).

Kuten todettu, on neljäs julkaisuista helmi. Se on pieni, A5-lehtinen,
jossa kerrotaan SURVO 76:n uusista käänteistä vuonna 1979. Esimerkiksi
Wang:ista on ilmestynyt uusi, tehokkaampi Wang 2200VP -versio, jolle
Survo on sovitettu. Uusia toimintoja ovat mm. satunnaistettuja testejä
sisältävät TABTEST ja COMPARE (mukana nykyisessäkin SURVO MM:ssä!) sekä
juuri samana vuonna väitelleen Pekka Korhosen laatima, askeltavasti
Wilksin lambda-kriteeriä hyödyntävä ryhmittelyanalyysi (joka nykyisin
tottelee Survossa komentoa CLUSTER). Toimintojen luettelossa (4.5.1979)
mainitaan "PRINT: 'neat' printout of SURVO 76 data files", mutta mitään
varsinaista editoria ei siis ihan vielä ole.

Pian tämän jälkeen Survon kehityskaaressa tapahtui ratkaiseva käänne,
jossa nuotinpainatusepisodista alkunsa saanut editori mullisti koko
interaktiivisen tilastollisen tietojenkäsittelyn, jota SURVO 76:lla
oli kehitelty ja opeteltu nelisen vuotta. Laitossarjan julkaisussa 19
(skannattu aiemmin) editori on jo ottanut pääroolin (elokuussa 1980).

Sitä edelsivät Maarianhaminan konferenssi (toukokuu), jonka paperissa
mainitaan "PRINT: Tabular printout of data files" mutta myös lisämoduli
"E: Editor for free text, data files and SURVO 76 results" sekä laitoksen
opetusmoniste, jossa Mustosen osuus on päivätty helmikuussa 1980. Siinä
mainitaan myös editori, jolla voi mm. muotoilla ja muokata taulukoita.
(Kaksi viimeksi mainittua julkaisua ovat skannausjonossa!)


Viimeisimmät täydennykset siis (valmiit linkit taas julkaisuluettelossa):

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Mustonen, Seppo (1977a). SURVO 76, a statistical data processing system.
 Research Report No. 6. Department of Statistics, University of Helsinki. (30 pp.)
 http://www.survo.fi/publications/Research_Report_6_Mustonen_1977.pdf 


Mustonen, Seppo (1977b). Matriisioperaatiot SURVO 76:ssa.
 Research Report No. 10. Department of Statistics, University of Helsinki.
 (Matrix operations in SURVO 76.) In Finnish. (31 pp.)
 http://www.survo.fi/publications/Research_Report_10_Mustonen_1977.pdf 


Mustonen, S. (1978). SURVO 76, an interactive statistical data processing system
 for a desk computer. Department of Statistics, University of Helsinki. (24 pp.)
 http://www.survo.fi/publications/SURVO_76_in_1978.pdf 


Mustonen, S. (1979). SURVO 76 Communications 1/1979 (May, 1979),
 Department of Statistics, University of Helsinki. (12 pp.)
 http://www.survo.fi/publications/SURVO_76_Communications_1_1979.pdf 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Kimmo

Vastaukset:

Survo-keskustelupalstan (2001-2013) viestit arkistoitiin aika ajoin sukrolla, joka automaattisesti rakensi viesteistä (yli 1600 kpl) HTML-muotoisen sivukokonaisuuden. Vuoden 2013 alusta Survo-keskustelua on jatkettu entistäkin aktiivisemmin osoitteessa forum.survo.fi. Tervetuloa mukaan!

Etusivu  |  Keskustelu
Copyright © Survo Systems 2001-2013. All rights reserved.
Updated 2013-06-15.