Re: Arkistojen aarteita (1980-luvun alusta)

[vastaus aiempaan viestiin]

Kirjoittaja: Kimmo Vehkalahti
Sähköposti:    -
Päiväys: 11.12.2010 1:12

Historiallisten Survo-julkaisujen pdf-kokoelma on täydentynyt taas.
Tällä kertaa liikutaan 1980-luvun alussa, jolloin ihka uusi editori
alkoi vähitellen ottaa merkittävämmän roolin Survon käyttötavassa.
Kaksi ensimmäistä julkaisua (ne, joiden kerroin viime viestissäni
olevan skannausjonossa) ovat vuodelta 1980. Kolmas on vuodelta 1982.

                * * *

Aikajärjestyksessä ensimmäinen julkaisuista on osa opetusmonistetta,
jonka toimitti tuolloin tilastotieteen apulaisprofessorina toiminut
Yrjö Vartia (myöh. ekonometrian professori). Olen ottanut skannattuun
versioon mukaan myös toimittajan esipuheen sekä koko opetusmonisteen
(n. 200 s.) sisällysluettelon. Nimikavalkadi on monille tuttu ja hyvin
mielenkiintoinen: Seppo Mustonen, Anders Ekholm, Osmo Soininvaara,
Markku Rahiala, Yrjö Vartia, Matti Liedes, Pyry-Matti Vasama, Aarno
Laihonen. (Viimeksi mainittu Tilastokeskuksesta, muut laitokselta.)

Yrjö Vartian esipuheessa (5.11.1980) sanotaan mm. näin:

 "Helsingin yliopiston valtiotieteellisessä tiedekunnassa on viime
 vuosina luennoitu Prof. Mustosen aloitteesta kurssia tilastotieteen
 sovellutuksista. Kurssi on koostunut eräiden tärkeiden tilastotieteen
 sovellutusalueiden asiantuntijoiden pitämistä 4-6 luentotunnin
 jaksoista. Opetusohjelmassa kurssi seuraa välittömästi tilastotieteen
 johdantokurssia (entistä peruskurssia), joka kattaa vain tilastotieteen
 peruskäsitteiden, todennäköisyyslaskennan, parametrien estimoinnin ja
 hypoteesien testaamisen alustavan esittelyn."

On sinänsä "mielenkiintoista", että hieman samantyyppistä ratkaisua on
ryhdytty viime viikkoina (!) pohtimaan samaisessa paikassa. Oppiaineet
ovat tuoneet julki huolensa oman metodiopetuksensa tulevaisuudesta, ja
tilastotieteen aloitteesta on alettu suunnitella mahdollista yhteistä
kurssia, jossa joukko tilastotieteen asiantuntijoita pitää luentosarjan
ja oppiaineet täydentävät sitä omilla tietokoneharjoituksillaan. Myös
viittaus johdantokurssiin pätee nykyisellään jokseenkin täydellisesti.

Lainauksia Mustosen artikkelista "Tilastollisesta tietojenkäsittelystä":
(huom. sivunumerot Mustosen numeroin, jotka ovat sivujen yläreunassa)

   "Helsingin yliopiston tilastotieteen laitoksella olemme viime
 vuosina tutkineet pientietokoneiden käyttömahdollisuuksia. Päähuomio on
 kiinnitetty tilastotieteen omien tutkimus- ja opetusmahdollisuuksien
 kehittämiseen ATK:n avulla, mutta monessa suhteessa tällainen tutkimustyö
 antaa viitteitä myös siitä, millaista tilastollinen tietojenkäsittely
 voisi olla laajassa mittakaavassa lähitulevaisuudessa." (s.1)

   "Tilastollisen tietojenkäsittelyn alueella kaikilla vaihtoehtoisilla
 laitteilla pienimmistä suurimpiin on arvokasta käyttöä. 0n erittäin
 harhaanjohtavaa katsoa, että vain 'suurilla' laitteistoilla voidaan
 tehdä 'suurta' tutkimusta. Valitettavasti ihmisten turhamaisuus ja
 vaillinainen perehtyneisyys tietojenkäsittelyn mahdollisuuksiin on
 johtanut siihen, että tilastollisiakin tietojenkäsittelytehtäviä
 hoidetaan usein kalliilla ja epäkäytännöllisellä tavalla." (s.2)

Artikkeli on päivätty 12.2.1980, uusimpien tietojeni mukaan [1] vain
pari kuukautta editorin keksimisen jälkeen! Siitä huolimatta (tai sen
ansiosta!) editori saa melko runsaasti huomiota sivuilla 10-11; mm.:

   "Jonkin aikaa on kuitenkin jo harkittu SURVO 76:n "toimialan"
 laajennusta sanojenkäsittelyn suuntaan siten, että normaalin SURVO 76-
 keskustelun yhteydessä olisi mahdollista muotoilla tulostuksia ja
 kirjoittaa tekstiä laskelmien edetessä.
   Tätä varten on nyt kehitetty SURVO 76:n yhteyteen yleinen
 tekstinkäsittelyohjelma, joka on hyödyllinen tutkimusraporttien
 laadinnassa. Käyttäjän on mahdollista vaiheittain kirjoittaa kuvaputkelle
 vapaamuotoista tekstiä, yhdistää siihen välittömästi SURVO 76-tulostusta
 ja muokata raporttiaan erilaisilla editointioperaatioilla. Teksti voidaan
 tallettaa datalevylle ja halutut kohdat tulostaa paperille." (s.10)

Varhaisimpia Survo-komentoja ovat olleet mm. SAVE, PRINT, SORT ja TRIM,
mikä heijastuu myös seuraavasta:

 "Lisäksi on mahdollista kirjoittaa editointikentän kaikille riveille
 editointioperaatioita, joilla hoidetaan vaativammat toimenpiteet.
 Tällaisia ovat mm.
 -kirjoitetun tekstin taittaminen haluttuun leveyteen,
 -numeeristen taulukkojen muotoilu ja muokkaus,
 -numeeristen taulukkojen talletus SURVO 76-tiedostoiksi,
 -tulostaulukkojen haku editointikenttään SURVO 76-tiedostoista,
 -editointikentän rivien numeerinen ja aakkoslajittelu,
 -editointikentän valittujen osien tulostus paperilla.
 (Esim. nyt näkyvillä oleva teksti on kirjoitettu ja työstetty tällä
 ohjelmalla. Lopullinen taitto ja tulostus paperille on tapahtunut
 yhdellä ainoalla PRINT-operaatiolla.)" (s.11)

Visio siitä, mihin editori oli toimintaa viemässä, näkyy selvästi:

 "Tekstinkäsittelytoimintojen yhdistäminen tilastolliseen
 tietojenkäsittelyyn lisää monin tavoin varsinkin henkilökohtaisen
 ATK:n hyödyntämismahdollisuuksia.
   Sen lisäksi, että se parantaa tutkimusselostusten ja muiden raporttien
 laatimista, myös tilastollisen tietojenkäsittelyn normaaleja toimintoja
 voidaan ottaa käyttöön uudella tavalla. Varsinkin useat yksinkertaiset
 tilastolliset operaatiot voidaan toteuttaa suoraan editointikentän
 muodostamassa tilassa editointioperaatioiden kaltaisesti." (s.11)

                * * *

Toinen tämän kerran julkaisuista on Seppo Mustosen konferenssiesitelmä
matemaattisen tilastotieteen pohjoismaisessa kokouksessa, joka pidettiin
Maarianhaminassa toukokuussa 1980. Paperi sisältää monia mielenkiintoisia
näkemyksiä interaktiivisuudesta tilastollisessa tietojenkäsittelyssä, ja
kommentteja tuohon aikaan esillä olleisiin muihin näkemyksiin.

Editori on yhä alle puolen vuoden ikäinen, joten sen rooli tässä paperissa
ei ole vielä hallitseva, mutta se mainitaan toki merkittävänä uutuutena.
Paperin liite 1 esittelee SURVO 76:lla laadittua grafiikkaa, ja liite 2
listaa SURVO 76:n ohjelmamodulit sekä niiden tekemiseen vaikuttaneet
henkilöt: Timo Alanko, Olli Hämäläinen, Pekka Hakkarainen, Ritva Luukkonen,
Ilkka Mellin, Seppo Mustonen, Erkki Nykyri, Juni Palmgren, Markku Rahiala,
Osmo Soininvaara, Reino Siren ja Juha Tarkka.

                * * *

Kolmas paperi on siis vain pari vuotta uudempi, päivätty 16.2.1982.
Se näyttää, miten pitkälle editorin varaan rakennettu kuvanpiirto oli
jo ehtinyt kehittyä. Erittäin grafiikkapainotteinen, yli 80-sivuinen
paperi on myös viimeinen SURVO 76 -aiheinen laitossarjan julkaisu. Se
samalla päättää vuodesta 1976 alkaneen intensiivisen Wang 2200 -ajan.

Erittäin monet Survon nykyisenkin "kuvakielen" ominaisuudet periytyvät
juuri tämän artikkelin (ja sitä edeltäneen ohjelmointityön) ajalta, mm.
tutut täsmennykset TYPE, SCALE, SHADING, LEGEND, HEADER, TEXT, HOME,
SIZE, XDIV, YDIV, GAP, SPACING, PEN, FRAME, PLAN, XSCALE, YSCALE,
XLABEL, YLABEL, POINT, LINE, GRID, CONTOUR, TREND jne.

Seuraava vuosi (1983) on mitä ilmeisimmin ollut erittäin aktiivista
ohjelmointiaikaa, kun uusi SURVO 84 on rakennettu Wangin PC-koneelle.
Paperijulkaisuja ei ko. vuodelta ole lainkaan. Myös vuodet 1984 ja
1985 ovat erikoisia, valmistaen tietä jo nykyisen C-kielisen Survon
ilmestymiselle. Palaan näihin myöhemmin ("...oli vuosi kahdeksanviis...
kauan on aikaa siis...")

                * * *

Viimeisimmät täydennykset siis (valmiit linkit taas julkaisuluettelossa):

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Mustonen, Seppo (1980). Tilastollisesta tietojenkäsittelystä.
 Teoksessa Tilastotieteen sovellutuksista, toim. Yrjö O. Vartia,
 Helsingin yliopiston tilastotieteen laitoksen opetusmonisteita n:o 3, s. 1-23.
 http://www.survo.fi/publications/Tilastotieteen_sovellutuksista_Mustonen_1980.pdf 

Mustonen, Seppo (1980). On Interactive Statistical Data Processing.
 8th Nordic Conference on Mathematical Statistics, May 1980, Mariehamn, Åland.
 http://www.survo.fi/publications/Nordic_MathStat8_Mariehamn_1980.pdf 

Mustonen, Seppo (1982). Statistical graphics in SURVO 76 EDITOR.
 Research Report No. 33. Department of Statistics, University of Helsinki. (82 pp.)
 http://www.survo.fi/publications/Research_Report_33_Mustonen_1982.pdf 


 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Kimmo

[1] Lähde: Seppo Mustonen 23.11.2010 (keskustelu Ilmarisen aulassa).

Vastaukset:

Survo-keskustelupalstan (2001-2013) viestit arkistoitiin aika ajoin sukrolla, joka automaattisesti rakensi viesteistä (yli 1600 kpl) HTML-muotoisen sivukokonaisuuden. Vuoden 2013 alusta Survo-keskustelua on jatkettu entistäkin aktiivisemmin osoitteessa forum.survo.fi. Tervetuloa mukaan!

Etusivu  |  Keskustelu
Copyright © Survo Systems 2001-2013. All rights reserved.
Updated 2013-06-15.