Koostetta laivaseminaariesitelmäni aiheista

[viesti Survo-keskustelupalstalla (2001-2013)]

Kirjoittaja: Kimmo Vehkalahti
Sähköposti:    -
Päiväys: 4.4.2006 8:27

Petri Palmu laittoi esityksestään materiaalia keskusteluun ja
haastoi muutkin laittamaan. Otan haasteen vastaan. ;-)

Laivaseminaarissa 23.-25.3.2006 pitämäni esitelmän otsikkona oli
"Survo-keskeinen työskentelytapa muiden ohjelmien hyödyntämisessä".
Kävin melko ripeässä tahdissa läpi seitsemän esimerkkiä:

 1) Survotun väitöskirjan siirtäminen Wordin kautta julkaisusarjaan
 2) Kurssipalautteiden massa-Survonta 200-sivuiseksi Word-raportiksi
 3) LaTeX-tekstejä Survo-kuvaan ja kuva mukaan LaTeX-dokumenttiin
 4) LaTeXilla tehtyjen kaavojen liittäminen Survo-posterin teksteihin
 5) Matemaattisen tekstin tuottaminen Survosta LaTeXilla ja BibTeXillä
 6) Värikkään melontaretken suunnitelmien Survaisut PDF-muotoon
 7) Annetun tyylin mukaisten verkkosivujen hallinta Survon keinoin

Esitelmän otsikko olisi yhtä hyvin voinut olla "Survon PRINT-operaatio ja
muiden ohjelmien hyödyntäminen", nimittäin esimerkeissä 1) ja 2) käsittelin
Survon ja Wordin yhteispeliä, jonka mahdollistaa Survon PRINT-operaation
yhteyteen jo aiemmin toteuttamani HTML-liityntä. Sama tekniikkahan
mahdollistaa myös Survon ja LaTeX-ladontaohjelmiston yhteistyön, jota
demonstroin esimerkeissä 3), 4) ja 5). Kohdassa 3) näytin lisäksi kuinka
tämä yhteistyö ulotetaan Survon PLOT-komennoin tehtaäviin kuviin.

Myös esimerkit 6) ja 7) keskittyivät PRINT-operaation käyttöön; ensin
mainittu PostScript- ja jälkimmäinen HTML-tiedostojen tuottamiseksi.
Esimerkissä 6) hyödynnettiin näistä monipuolisimmin Survon erilaisia
operaatioita ja sukrokieltä, vaikka myös esimerkin 2) taustalla oli
n. 10 sukroa ja C-kielellä ohjelmoitu Survo-moduli. Niiden tarkempi
esittely ei ollut kuitenkaan tässä yhteydessä edes tavoitteena.

Joitakin em. esimerkeistä olen selostanut tässä keskusteluryhmässäkin:

 LaTeX-kaavat ja Survo (Viikon Vinkeimpiä #5)
   http://www.survo.fi/arkisto/000880.html [18.9.2005]

 Melontakilometrien visualisointia
   http://www.survo.fi/arkisto/000667.html [31.5.2004]

 Ajokilometrien laskeskelua
   http://www.survo.fi/arkisto/000666.html [29.5.2004]

 Survo ja LaTeX (Viikon Vinkeimpiä #3)
   http://www.survo.fi/arkisto/000568.html [10.1.2004]

Voisin poimia joitakin kohtia esitelmäni kentiltä tänne keskusteluun,
mutta selvyyden (?) vuoksi lienee parasta tehdä se useammassa osassa
(erillisinä viesteinä).

- Kimmo

Vastaukset:

Survo-keskustelupalstan (2001-2013) viestit arkistoitiin aika ajoin sukrolla, joka automaattisesti rakensi viesteistä (yli 1600 kpl) HTML-muotoisen sivukokonaisuuden. Vuoden 2013 alusta Survo-keskustelua on jatkettu entistäkin aktiivisemmin osoitteessa forum.survo.fi. Tervetuloa mukaan!

Etusivu  |  Keskustelu
Copyright © Survo Systems 2001-2013. All rights reserved.
Updated 2013-06-15.