Re: Koostetta laivaseminaariesitelmäni aiheista

[vastaus aiempaan viestiin]

Kirjoittaja: Kimmo Vehkalahti
Sähköposti:    -
Päiväys: 4.4.2006 8:28

Laivaseminaarissa Tukholmassa pitämäni esitelmän otsikkona oli
"Survo-keskeinen työskentelytapa muiden ohjelmien hyödyntämisessä".
Kävin melko ripeässä tahdissa läpi seitsemän esimerkkiä, joista
ohessa käsittelen ensimmäistä:

1) Survotun väitöskirjan siirtäminen Wordin kautta julkaisusarjaan

Marjutin ansiosta väitöskirjojen taittamisesta Survolla lopulliseen
painoasuun on tainnut tulla jo eräänlainen standardi KTL:n piirissä.
Välillä voi kuitenkin olla tarpeen saada Survolla tehty käsikirjoitus
siirrettyä muualle, tyypillisesti Wordiin. Niin tässäkin tapauksessa
(puolisoni Sirpan kasvatustieteen artikkeliväitöskirjan yhteenveto-osa),
jossa jatkotoimista huolehti kyseisen julkaisusarjan toimitus. Jottei
Survolla tehtyjä korostuksia (kursivointi, lihavointi ym.) joutuisi
tekemään Wordin puolella käsin uudelleen, käytin pelkän leikepöydän
sijasta tekstin siirtoon HTML-muotoa sekä tiettyjä omia koodauksia,
jotka kaikki on mahdollista kuvata PRINT-operaation avulla.

Tässä on alkua soveltamastani PRINT-kaaviosta:

    *PRINT CUR+1,E TO K.HTM
    - include HTML40.DEV
    - [BODY]
    -
    - define [EPISODI]      [LB]EPISODI[RB]-->[PRE]
    - define [/EPISODI] [/PRE]<--[LB]EPISODI[RB]
    -
    - define [OTE]   [LB]OTE[RB]--> 
    - define [/OTE] <--[LB]OTE[RB]
    -
    - control #: [LB]SIVU[RB]
    - shadow S: -
    -
    - control <: [LIST]
    - control >: [/LIST]
    - control (: [LB]VIITE[RB]--> 
    - control ): <--[LB]VIITE[RB]
    -
    +HELSINGIN YLIOPISTO
    +KASVATUSTIETEEN LAITOS

Lihavointia ja kursivointia symboloivat varjomerkit (1 ja 6) on määritelty
valmiiksi HTML-ajurissa (HTML40.DEV). Muut tässä tarvittavat koodisanat,
kontrolli- ja varjomerkit on määritelty kaavion alussa. Seuraavassa on
näyte luvun 2 alusta, jossa lähes kaikki em. koodit ovat käytössä (varjorivit
on tässä tuotu ikään kuin aukinaisina esiin, koska keskusteluryhmässä ei
ole mahdollista toistaa niiden todellisia, värikkäitä ilmiasuja):

    #
    U2 Tutkimukseni paikantaminen
Shadow: jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj
    /
    - [EPISODI]
    *Emma: Miks sä kirjotat?
    *Minä: Mä kirjotan et mä muistasin paremmin, mitä täällä
    *tapahtuu. Mä kirjotan kirjaa siitä millasta on olla eskarissa.
    *Emma: Kirjotat sä sadun?
    *Minä: Ei se ihan satu oo, ehkä paremminki semmonen kertomus.
    *(Kenttämuistiinpanot 11.5.2001)
    - [/EPISODI]
    *
    U2.1 Feministinen etnografia tutkimukseni metodologiana
Shadow: kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
    /
    *Emman ylläolevassa episodissa esittämä kysymys "kirjotat sä sadun?"
    *oli yksi monista eskarilaisten[ALAVIITE]
    (
    *Kutsun esiopetukseen osallistuvia lapsia "eskarilaisiksi", koska
    *ilmaisuun kiteytyy 6-vuotiaiden erityisasema päiväkodin
    *ikäjärjestyksissä (ks. Aapola 1999).
    )
    *esittämistä pysähdyttävistä kysymyksistä. Kysymys johdattelee
    *pohtimaan etnografista tutkimusta ja sen avulla tuotetun tiedon
    *luonnetta.

Ideana on siis merkata erilaiset tekstin rakenteet koodeilla, joilla on
riittävän suora vastine HTML:ssä (lihavointi, kursivointi) tai sitten
vain sellaisilla yksikäsitteisillä koodeilla jotka voi korvata Wordissä
tarkoituksenmukaisilla muotoiluilla. Kun PRINT aktivoidaan, niin äskeinen
tekstin kohta "tulostuu" seuraavanlaisena tiedostoon K.HTM (merkistö vaihtuu
samalla Windows-merkistöksi, joten skandit saadaan oikein Wordiin):

    [SIVU]
    <H1>2 Tutkimukseni paikantaminen</H1> 
    <P> 
    [EPISODI]--><PRE>Emma: Miks sä kirjotat?
    Minä: Mä kirjotan et mä muistasin paremmin, mitä täällä
    tapahtuu. Mä kirjotan kirjaa siitä millasta on olla eskarissa.
    Emma: Kirjotat sä sadun?
    Minä: Ei se ihan satu oo, ehkä paremminki semmonen kertomus.
    (Kenttämuistiinpanot 11.5.2001)
    </PRE><--[EPISODI]
    <H2>2.1 Feministinen etnografia tutkimukseni metodologiana</H2> 
    <P> 
    Emman ylläolevassa episodissa esittämä kysymys "kirjotat sä sadun?"
    oli yksi monista eskarilaisten[ALAVIITE]
    [VIITE]--> 
    Kutsun esiopetukseen osallistuvia lapsia "eskarilaisiksi", koska
    ilmaisuun kiteytyy 6-vuotiaiden erityisasema päiväkodin
    ikäjärjestyksissä (ks. Aapola 1999).
    <--[VIITE]
    esittämistä pysähdyttävistä kysymyksistä. Kysymys johdattelee
    pohtimaan etnografista tutkimusta ja sen avulla tuotetun tiedon
    luonnetta.

Wordin hyvä puoli on, että se osaa avata HTML-muodossa olevan tiedoston.
(Sen sijaan, kuten joku risteilyllä huomautti, Wordin itse tuottama HTML
voi olla niin sotkuista ettei se saa sitä itsekään auki!) Lopuksi on vain
Wordin puolella korvattu nuo edelleen hakasuluissa esitetyt koodit, esim.
[SIVU] on korvattu ehdottomalla sivunvaihtokoodilla jotta uusi luku alkaa
uudelta sivulta. [EPISODI]-kohtiin on valittu tietty tyyli, ja [ALAVIITE]-
kohdat on koodattu alaviitteiksi, joissa viitteiden tekstit on poimittu
[VIITE]-koodien väleistä.

Tätä kirjoittaessa tuli mieleen, että olen tehnyt samaa hommaa jo paljon
aikaisemminkin. Nimittäin Survo-Käyttäjäyhdistyksen SURVOTUT-lehteen 2/94
kirjoitin aikanani aiheesta näin (tämä siis ennen HTML:n esiintuloa):

    "... joskus saattaa joutua siirtämään Survolla tehtyä tekstiä
    johonkin muuhun järjestelmään tai ohjelmaan... Olen tehnyt tätä
    varten tulostusajurin nimeltään TXTCONV.DEV. Idea on se, että
    teksti ajetaan sen läpi oletusajurin (esim. PS.DEV) sijasta.
    Lopputuloksena saadaan tekstitiedosto, joka on melkein sama kuin
    ascii_text-ohjauksella aikaansaatu. Erona on se, että
    kontrollitiedot pysyvät tekstin mukana halutussa muodossa."

Idea oli siis jo tuolloin aivan sama kuin mitä tässä olen esitellyt.
Vuosien takainen juttuni myös jatkui samaan tapaan:

    "Tämä saadaan aikaan antamalla ohjauksia, joilla kerrotaan millä
    merkkijonoilla haluttu varjomerkki tai hakasuluissa oleva ohjaus
    koodataan tulostiedostoon. Merkkijonot kannattaa valita
    yksikäsitteisiksi, jotta ne voidaan helposti etsiä ja korvata
    kohdejärjestelmän omilla vastaavilla koodeilla. Seuraavassa ajuri
    ja esimerkki sen käytöstä:"

    / TXTCONV.DEV / a minimized Survo printer driver 26.2.94/kv
    / Usage: PRINT L1,L2 TO <outfile> and
    / - include txtconv.dev on the first line to be printed,
    / followed by definitions, for example:
    / - define [Times(X)] _Times(X)_
    / - shadow 1: _BOLD_ _bold_
    / etc.
    binmode
    null [15/15]
    define [ESC] [1/11]
    define [SP] [2/0]
    define [CR] [0/13]
    define [NEL] [CR][0/10]
    shadow [SP]: [%=0]
    define [TEXT] [%=0]
    define [FORM_FEED] [NEL]
    define [NEW_PAGE] [NEL]

Sittemmin tuli TXTCONV-niminen komento, ja ylläoleva "minimalistinen
printteriajuri" sai aina uusia nimiä sitä mukaa kun löysin sille muita
käyttötarkoituksia. HTML40.DEV alkaa oleellisesti samoilla koodeilla,
samoin NULL.DEV jota olen käyttänyt LaTeX-tulostuksissa. Voisi siis
sanoa että olen jo pitkään viihtynyt PRINT-operaation parissa...

Tässä on vielä em. juttuni esimerkkikenttä (olen "avannut" varjorivit
eksplisiittisesti näkösälle havainnollisuuden vuoksi):

  25 1 SURVO 84C EDITOR Sun Aug 21 20:12:15 1994 D:\SURVOTUT\    23 72 0
   1 *
   2 *DATE / Sunday August 21 1994 19:59:02 Week=33 Day=233
   3 *
   4 *PRINT CUR+1,END TO K.TXT
   5 - include txtconv.dev
   6 - define [Times(X)] *Times(X)*
   7 - define [line_spacing(X)] *linesp(X)*
   8 - define [margin(X)] *margin(X)*
   9 - define [M] [Times(11.2)][line_spacing(13.3)][margin(350)]
  10 - define [O] [Times(16.7)]
  11 - shadow M: [M]
  12 - shadow 1: *B* *b*
  13 - shadow 6: *O* *o*
  14 - [O][line_spacing(22)][margin(200)]
  15 *
  16 *Otsikko
Shadow: 6666666
  17 *
  18 *Teksti alkaa tästä,
Shadow: M
  19 *(M-varjo alussa), jatkuu lihavoituna, ja
Shadow:             11111111111
  20 *loppuu taas normaalina.
  21 *

Tulostiedosto K.TXT näytti silloin ja näyttää tietysti edelleenkin tältä:

    *Times(16.7)**linesp(22)**margin(200)*
    *O*Otsikko*o*

    *Times(11.2)**linesp(13.3)**margin(350)*Teksti alkaa tästä,
    (M-varjo alussa), jatkuu *B*lihavoituna*b*, ja
    loppuu taas normaalina.

Tuohon maailman aikaan minulla ei tälle toiminnolle ollut kovin vakavia
sovelluksia, mutta niitä on alkanut sittemmin tulla, liittyväthän kaikki
muutkin laivaseminaarin esitelmäni aiheet PRINT-operaation käyttöön ihan
samalla periaatteella. Koetan ehtiä kertoa ainakin joistain niistä lisää
myöhemmin.

- Kimmo

Vastaukset:
[ei vastauksia]

Survo-keskustelupalstan (2001-2013) viestit arkistoitiin aika ajoin sukrolla, joka automaattisesti rakensi viesteistä (yli 1600 kpl) HTML-muotoisen sivukokonaisuuden. Vuoden 2013 alusta Survo-keskustelua on jatkettu entistäkin aktiivisemmin osoitteessa forum.survo.fi. Tervetuloa mukaan!

Etusivu  |  Keskustelu
Copyright © Survo Systems 2001-2013. All rights reserved.
Updated 2013-06-15.