Re: Koostetta laivaseminaariesitelmäni aiheista

[vastaus aiempaan viestiin]

Kirjoittaja: Kimmo Vehkalahti
Sähköposti:    -
Päiväys: 19.4.2006 9:41

Laivaseminaarissa Tukholmassa pitämäni esitelmän otsikkona oli
"Survo-keskeinen työskentelytapa muiden ohjelmien hyödyntämisessä".
Kävin melko ripeässä tahdissa läpi seitsemän esimerkkiä, joista
ohessa käsittelen kolmatta:

3) LaTeX-tekstejä Survo-kuvaan ja kuva mukaan LaTeX-dokumenttiin

 [Lupaan että tämä on viimeinen esimerkki jota esittelen täällä;
 olisi sen sijaan kiva nähdä paloja muidenkin esityksistä!]

Aiheeseen liittyvää tekniikkaa olen kuvannut aiemminkin:

 LaTeX-kaavat ja Survo (Viikon Vinkeimpiä #5)
   http://www.survo.fi/arkisto/000880.html [18.9.2005]

Lisää postereita (joista osa on tehty tuossa jutussa selostetulla
tavalla Survolla, osa PowerPointilla), löytyy verkko-osoitteesta

    http://mathstat.helsinki.fi/msm/posterit.html 

Nyt tavoitteena oli saada Survon PLOTilla tehtyihin kuviin lisättyä
LaTeXilla ladottuja merkintöjä mm. XLABEL- ja YLABEL-kohtiin, jotta
merkinnät vastaisivat (matemaattisessa) tekstissä käytettyjä.
Hyvinhän se onnistui samalla tekniikalla kuin posterien yhteydessä;
tässä pieni esimerkki:

*DEF LaTeX L+1,X-1
*
*/ACTIVATE +
*
*FILE SHOW SIMDATA / (erään simulointikokeen aineistoa)
+ PLOT SIMDATA r_a_Fac1 r_r_Fac1 / DEVICE=PS,KOE5A.ps
*HEADER= XLABEL= YLABEL= FRAME=6
*SIZE=1000,800 XDIV=2,7,1 YDIV=1,6,1
*...................................
*
+PRINT CUR+1,E TO K.tex
- include NULL.DEV
- chapter LaTeX
*Relative bias of $\alpha_{s}$
E
+>LaTeX K.tex
+>DVIPS K.dvi
+>copy K.ps LaTeX_XLABEL.ps
*
+PRINT CUR+1,E TO K.tex
- include NULL.DEV
- chapter LaTeX
*Relative bias of $\hat{\rho}_{ss}$
E
+>LaTeX K.tex
+>DVIPS K.dvi
+>copy K.ps LaTeX_YLABEL.ps
*
+PRINT CUR+1,E TO KOE5.ps
- picture KOE5A.ps,300,300
- epsfile LaTeX_XLABEL.ps,0400,-2460,1.0,1.0
- epsfile LaTeX_YLABEL.ps,3050,+0200,1.0,1.0,90  /  (*)
- %Survo Graphics END[LF] / (ei välttämätön)
E
+
*/GS-PDF KOE5.ps

Muuttujan "r_a_Fac1" nimiöksi (label) tulee siis "Relative bias of
$\alpha_{s}$", jossa $\alpha_{s}$ on LaTeX-notaatiolla ilmaistuna
alfa alaindeksillä s. Vastaavasti simulointidatan muuttujan
"r_r_Fac1" labeliin tulee merkintä $\hat{\rho}_{ss}$, rho-hattu
alaindeksillä ss.

YLABEL-tekstin sijoittamisessa (*) on hiukan säätämistä, kun teksti
on haluttu pystysuoraan. Toisaalta sitten kun sopivat parametrit on
löydetty, saa jatkossa muita kuvia melko helposti aikaan.

Näin tehdyn kuvan saa sitten myös osaksi LaTeX-dokumenttia, mikä oli
tietysti tässä tarkoituksenakin. Jonkin verran oli taas säätämistä
LaTeXin puolella, jotta pääsi kuvan tässä tapauksessa turhista tyhjistä
alueista eroon: \includegraphics [2.5cm,2.5cm][13cm,7.5cm]{KOE5.ps}

LaTeX-dokumenttiin istutettuna kuva näyttää tällaiselta:
http://www.helsinki.fi/~kvehkala/tmp/Survo_LaTeX_esim.pdf 

Survon ja LaTeXin yhteistyö pelaa siis hyvin, mutta voi olla että
tässä on vielä mahdollista kehitellä kätevämpiäkin työtapoja.

- Kimmo

Vastaukset:
[ei vastauksia]

Survo-keskustelupalstan (2001-2013) viestit arkistoitiin aika ajoin sukrolla, joka automaattisesti rakensi viesteistä (yli 1600 kpl) HTML-muotoisen sivukokonaisuuden. Vuoden 2013 alusta Survo-keskustelua on jatkettu entistäkin aktiivisemmin osoitteessa forum.survo.fi. Tervetuloa mukaan!

Etusivu  |  Keskustelu
Copyright © Survo Systems 2001-2013. All rights reserved.
Updated 2013-06-15.