Projektina siis Muste

[vastaus aiempaan viestiin]

Kirjoittaja: Reijo Sund
Sähköposti:    -
Päiväys: 9.4.2009 16:06

Kuten tilastollisen tietojenkäsittelyn seminaarissa kävijät ehkä
muistavat, nostin siellä jo jonkun aikaa sitten esille idean, että
Survosta voisi ajatella tehtävän R-paketin. Tämä idea jäi
pitkäksi aikaa hautumaan ilman sen kummempaa selvittelyä, mutta
helmikuun alkupuolella tuo Sepon mainitsema keskustelu tällä
palstalla sai sen jälleen palaamaan mieleen.

Hyvin nopeasti kävi ilmi, että R:n mukana tulevan Tcl/Tk-paketin
avulla pystyy kohtuullisen vaivattomasti luomaan niin sanottua text
widgettiä käyttäen tekstin editointiin sopivan ikkunan ja
hallinnoimaan sitä halutulla tavalla. Harjoitusmielessä ohjelmoin
R:llä hyvin pelkistetyn editorin, joka kuitenkin ulkonäöllisesti
muistutti Survoa. Sisällytin editoriin myös muutamia komentoja
(esim. LOAD ja SAVE sekä muutama matriisioperaatio), jotka
ulkoisesti näyttivät Survon komennoilta, mutta oli toteutettu
kokonaan R:llä. Pienen virittelyn jälkeen onnistuin myös
käynnistämään tästä editorista valikoituja aitoja Survo-moduleita
kutsumalla suoraan niitä vastaavia .exe-tiedostoja.

Kokeilut vaikuttivat niin lupaavilta, että hommaa kannatti
mielestäni jatkaa ja ehdotin tälle uudelle projektille
työnimeä Muste. Tämä nimi on saanut kannatusta ja sitä on
yhdessä ruodittu mm. Survo-risteilylle osallistuneiden kanssa.

Seuraava askel otettiin sen jälkeen, kun Seppo toimitti minulle
Survon C-kielistä lähdekoodia mm. editoriaalisen aritmetiikan osalta.
Koodi kääntyi miltei sellaisenaan myös Linux-ympäristössä, jossa
kokeiluja tein. Ensin kokeilin kutsua kääntämääni modulia editorista
samalla tavalla kuin olin aitoja Survo-moduleja kutsunut. Sen
onnistuttua tutustuin R-pakettien luomiseen sekä erityisesti
C-kielisten lähdekoodien käyttämiseen niiden yhteydessä, jonka
seurauksena sain Musteesta työstettyä "aidon" R-paketin, jossa
C-kielisiä funktioita kutsutaan R:n sisäisesti ns. dynaamisesti
linkitetystä kirjastosta.

Sen jälkeen olen pikku hiljaa lisäillyt Musteeseen ominaisuuksia
siirtämällä Sepolta saamaani lähdekoodia uuteen ympäristöön.
Ajan saatossa moneen kertaan koeteltu Survon lähdekoodi on
toiminut juuri niin kuin pitääkin ja varsinaiset haasteet ovat
koskeneet lähinnä näppäimistön lukua ja ruutuun kirjoittamista,
joita varten on pitänyt kirjoittaa uutta koodia. Erityisen
hankalaa oli saada ruudunpäivitys toimimaan riittävän nopeasti,
ja sitä varten piti opetella kutsumaan Tcl/Tk-paketin
C-funktioita Musteen C-kieliseltä tasolta. Myös tietojen välitys
ympäristöriippuvaisesta muodosta Survon sisäiseen esitysmuotoon ja
päinvastoin on vaatinut pientä virittelyä.

Risteilyn jälkeen olen saanut mm. FILE SHOW:n toimimaan halutulla
tavalla ja nyt hiljattain jo myös varsinaisen editorin useat
ominaisuudet vaikuttavat lupaavan hyvin toimivilta. Tämä antaa
uskoa siihen, että Muste voi todellakin olla toteuttamiskelpoinen
projekti.

Työtä kuitenkin riittää ja homma etenee sillä intensiteetillä, kuin
oman toimen ohella tällaista ohjelmointia on suinkin mahdollista
harrastaa. Kaikesta Musteeseen liittyvästä on kuitenkin tarkoitus
tiedottaa kiinnostuneille sitä mukaa, kun jotain kerrottavaa on..

Vastaukset:
[ei vastauksia]

Survo-keskustelupalstan (2001-2013) viestit arkistoitiin aika ajoin sukrolla, joka automaattisesti rakensi viesteistä (yli 1600 kpl) HTML-muotoisen sivukokonaisuuden. Vuoden 2013 alusta Survo-keskustelua on jatkettu entistäkin aktiivisemmin osoitteessa forum.survo.fi. Tervetuloa mukaan!

Etusivu  |  Keskustelu
Copyright © Survo Systems 2001-2013. All rights reserved.
Updated 2013-06-15.