Survo avarampiin maisemiin?

[viesti Survo-keskustelupalstalla (2001-2013)]

Kirjoittaja: Seppo Mustonen
Sähköposti:    -
Päiväys: 9.4.2009 15:06

Reijo Sund kirjoitti näillä palstoilla 6.2.2009 (eli 2 kuukautta sitten)
aihesta "Linux ja Survo" mm. seuraavaa:

> Survon olemus on sen verran omalaatuinen (hyvällä
> tavalla), että R:n olemassaolo ei poista tarvetta
> päästä käyttämään Survon ominaisuuksia Linuxissa.
> 
> Näin ollen idea survomaisen käyttöympäristön
> toteuttamiseksi avoimen lähdekoodin projektissa
> on mielestäni mielenkiintoinen ja periaatteessa hyvä.

Tämä pohdiskelu johti hänet uudelleen jo hieman aikaisemmin
esittämäänsä ajatukseen eli olisiko mahdollista siirtää nykyinen
Survo toimimaan R:n yhteydessä omana pakettinaan (package).
Tällöin syntyisi toteutus, joka toimisi vapaasti kaikissa niissä
ympäristöissä, joissa R toimii eli siis Windowsissa, Linuxissa,
Macilla jne. Reijo kertoi sitten 8.2.2009 minulle lähettämässään
viestissä havainneensa, että R:n yhteydessä saatavilla oleva
Tcl/Tk-paketti tarjoaa perusedellytykset Survon editorin
toteuttamiselle ja toimii kaikissa ympäristöissä missä R:kin.

Innostuin heti Reijon ideasta ja niinpä nyt varsin lyhyessä
ajassa (kuten Survo-seminaareissa käyneet tietävät) Reijo
on pystynyt rakentamaan vaiheittain R:n yhteyteen useita Survon
tärkeimpiä toimintoja.
Olen toiminut Reijon kanssa yhteistyössä mm. antamalla hänen
käyttöönsä nykysurvon C-kielistä lähdekoodia ja keskustelemalla
Reijon tarjoamista vaihtoehtoisista ratkaisuista.

Aluksi (19.2) toimitin hänelle Survon kirjastofunktiot (joihin kaikki
Survon toiminnat olennaisesti perustuvat) ja editoriaalisen
laskennan lähdekoodin.
Reijoilta tuli nopeasti (21.2) vastaus:
> Sain lähdekoodit kääntymään gcc:llä ja nyt editoriaalinen laskenta
> toimii "modulityyliin" erillistä suoritettavaa tiedostoa kutsumalla
> niiltä osin kun otin toimintoja mukaan (ja mitä ehdin pikaisesti
> kokeilla).
Olen sen jälkeen lähettänyt eräiden tyypillisten Survo-modulien
C-koodit (esim. CORR, VAR, FILE SHOW) ja Reijo on kyennyt tiettyjen
teknisten muutosten jälkeen saattamaan ne toimintaan R:n yhteydessä.

Alunperin toiminta tapahtui Reijon laatiman yksinkertaistetun editorin
avulla. Siivottuani usean päivän ajan SURVO MM:n editorin lähdekoodia
tarpeettomista (esim. käyttörajoituksiin, ilmais- ja verkkoversioon
liittyvistä rönsyistä) saatoin toimittaa hänelle puhdistetun koodin
31.3 ja 6.4 hän kertoi saaneensa myös aidon Survon editorin
perusominaisuudet toimintakuntoisiksi.

Vaikuttaa todella siltä, että uusi Survon kaltainen järjestelmä
olisi syntymässä Reijon ideoiden ja nykyisen C-kielisen lähdekoodin
pohjalta. Tavoitteemme on, että tämä Survon jälkeläinen olisi
toimintatavoiltaan maksimaalisen yhteensopiva SURVO MM:n kanssa eli
että mm. kaikki toimituskentät, datat, matriisit, sukrot jne.
kelpaisivat sille sellainaan.

Kun se tavoite on saavutettu, uusi toteutus voi lähteä hakeutumaan
myös "uusille urille".

Tässä vaiheessa on mahdotonta ennustaa, milloin järjestelmä saavuttaa
nykysurvon tason, sillä edessä on vielä lukuisia ohjelmointiteknisiä
ongelmia ja paljon raakaa työtä.

Toivon, että Reijo voisi jatkaa tätä viestintää kertomalla asiasta
omasta näkökulmastaan.

- Seppo

Vastaukset:

Survo-keskustelupalstan (2001-2013) viestit arkistoitiin aika ajoin sukrolla, joka automaattisesti rakensi viesteistä (yli 1600 kpl) HTML-muotoisen sivukokonaisuuden. Vuoden 2013 alusta Survo-keskustelua on jatkettu entistäkin aktiivisemmin osoitteessa forum.survo.fi. Tervetuloa mukaan!

Etusivu  |  Keskustelu
Copyright © Survo Systems 2001-2013. All rights reserved.
Updated 2013-06-15.