Re: Faktoripistemääräongelma

[vastaus aiempaan viestiin]

Kirjoittaja: Seppo Mustonen
Sähköposti:    -
Päiväys: 16.7.2006 14:40

Faktoripistemääriä ei ole todellakaan tarkoitettu laskettavaksi
VAR-operaatiolla, vaan kyseessä on monivaiheisempi toimenpide,
josta löytyy tietoja Survossa kyselyllä
FACTOR?
Se tuottaa valikon:
....................................................................
Factor analysis:

 G = General information
 S = Sucro /FACTOR for automatic solutions


 1 = Correlations (CORR)
 2 = Extraction of initial factors (FACTA, MATRUN PFACT)
 3 = Rotation (ROTATE)
 4 = Factor scores (/FCOEFF, /FTCOEFF, LINCO)

 5 = Reliability of factor images and measurement scales (RELIAB) /KV
 6 = Transformation analysis (/TRAN-README)

 7 = Enhanced displays of factor matrices (/LOADFACT)

 M = More information on multivariate analysis
....................................................................

Faktoripistemääristä (Factor scores) kiinnostuneena valitaan kohta 4:

....................................................................

Factor analysis: Factor scores

The factor scores are computed in two steps.
At first the factor score coefficients are computed by
/FCOEFF AFACT.M,MSN.M .
MSN.M is the matrix of means and stddevs obtained by CORR.
This gives the matrix of coefficients FCOEFF.M .

If an oblique rotation has been used, the loadings for the factor
scores are computed by
/FTCOEFF AFACT.M,TFACT.M,MSN.M .

Finally, factor scores are obtained by
LINCO <data>,FCOEFF.M(F1,F2,...)
where <data> is the original (or corresponding) Survo data (file)
and F1,F2 are (possibly new) variables for factor scores.
Thereafter, the factor scores can be analyzed like any other data
in Survo.
  F = More information on Factor analysis
....................................................................

Tällöin (kuten yllä nähdään) käytetään joko sukrokomentoa /FCOEFF
(ortogonaalisen rotaation jälkeen) tai /FTCOEFF ("vinon" rotaation
jälkeen), jolloin saadaan aluksi tarvittava kerroinmatriisi FCOEFF.M
tai FTCOEFF.M, jälkimmäinen vinorotaatiotapauksessa.

Itse faktoripistemäärät lasketaan sitten (yllä näkyvällä)
LINCO-komennolla, joka tässä tapauksessa olisi muotoa

LINCO <data>,FCOEFF.M(K1,K2,K3)  / ortogonaaliset faktorit
tai
LINCO <data>,FTCOEFF.M(K1,K2,K3)  / "vinot" faktorit

Terv. Seppo

Vastaukset:

Survo-keskustelupalstan (2001-2013) viestit arkistoitiin aika ajoin sukrolla, joka automaattisesti rakensi viesteistä (yli 1600 kpl) HTML-muotoisen sivukokonaisuuden. Vuoden 2013 alusta Survo-keskustelua on jatkettu entistäkin aktiivisemmin osoitteessa forum.survo.fi. Tervetuloa mukaan!

Etusivu  |  Keskustelu
Copyright © Survo Systems 2001-2013. All rights reserved.
Updated 2013-06-15.