Faktoripistemääräongelma

[viesti Survo-keskustelupalstalla (2001-2013)]

Kirjoittaja: Esko Kaukonen
Sähköposti:    esko.kaukonen'at'pp.inet.fi
Päiväys: 16.7.2006 11:26

Hei!

Minulla on Survo-aineisto, jossa jokainen havainto (rivi) voidaan
ajatella yksiulotteisen faktorimallin latausvektoriksi. Alla on
esimerkki tästä. Muuttujat A1 - A3 ovat siinä kolmimuttujaisen
faktorimallin latauksia. Faktorimallien taustalla olevat
havaintomuuttujat voidaan ajatella standardoiduiksi.
Ongelmana on, että haluaisin laskea aineistossa jokaiselle
A1 - A3 vastaavat faktoripistemäärät K1 - K3, mutta se ei minusta
ihan tavallisella VAR-operaatiolla ilmeisestikään onnistu.

   A1   A2    A3
 0.692224 0.753384 0.465991
 0.650866 0.685133 0.595330
 0.700688 0.602037 0.530964
 .    ,    .
 .    .    .
 .    .    .

Esko Kaukonen

Vastaukset:

Survo-keskustelupalstan (2001-2013) viestit arkistoitiin aika ajoin sukrolla, joka automaattisesti rakensi viesteistä (yli 1600 kpl) HTML-muotoisen sivukokonaisuuden. Vuoden 2013 alusta Survo-keskustelua on jatkettu entistäkin aktiivisemmin osoitteessa forum.survo.fi. Tervetuloa mukaan!

Etusivu  |  Keskustelu
Copyright © Survo Systems 2001-2013. All rights reserved.
Updated 2013-06-15.