Re: Diagrammi muille avautuvaan muotoon?

[vastaus aiempaan viestiin]

Kirjoittaja: Kimmo Vehkalahti
Sähköposti:    -
Päiväys: 4.2.2002 14:05

Juha Wikström kirjoitti aamutuimaan:
>Nyt tarvitaan käytännön ohje MITEN ja MIHIN muotoon Survolla
>tallennetaan Survolla tehty ja muotoiltu diagrammin niin,
>että se voidaaan avata jollain yleisesti käytössä olevalla ohjelmalla.

Riippuu diagrammista, mutta usein kuvat kannattaa piirtää GPLOT-
komennoilla ja tallettaa ne OUTFILE-täsmennyksellä EMF-muotoon
(Enhanced MetaFile). Näin saadut kuvatiedostot ovat suoraan luettavissa
mm. MS Wordiin (Insert - Picture - From File ...). Tämä on siis
uudelle Survolle ominaista - aiemmissa versioissa GPLOT-kuvat olivat
siirrettävissä vain leikepöydän kautta.

Vaativammat kuviot tehdään Survossa kuitenkin PostScript-muodossa
(PLOT- ja PRINT-komennoilla). Ne voidaan muuttaa EPS-muotoon
(Encapsulated PostScript), mutta myös PDF-muotoon (Portable
Document Format), kuten mainitsitkin.

>Olen lukenut ps-pdf sukrosta, mutta jäi epäselväksi muutama kohta:
>1. Saako Survo MM:n versiolla 1.10 muodostettua PDF-tiedoston?
>2. Miten se toteutetaan käytännössä? (helpistä ei löydy mitään PDF:n
>liittyvää)

Kyseinen sukro on ollut jakelussa versiosta 1.09 lähtien. Kannattaa
kuitenkin päivittää tilalle tännekin aivan hiljattain lähettämäni
uusittu versio. Toinen mahdollisuus on käyttää Survon välipäivitys-
mahdollisuutta ja siirtyä kokonaisuudessaan uudempaan versioon.

PDF-tiedosto tehdään PS-PDF-sukrolla näin:

1. Tehdään PostScript-tiedosto, esim. TESTI.PS joko PLOTeilla
tai PRINTillä. Myös yhdistelyjä (EPS JOIN -komennolla) voi harrastaa.
(Itse EPS-muodolla ei ole tässä yhteydessä mitään virkaa.)

2. Annetaan komento
/PS-PDF TESTI.PS
jolloin senhetkiseen työhakemistoon syntyy TESTI.PDF -tiedosto.

Tämä edellyttää että Adobe Acrobat -paketti (joka sisältää mm.
varsinaisen työn tekevän Distiller-nimisen ohjelman), on ao. koneessa
käytettävissä. (Pelkkä ilmainen Acrobat Reader ei siis riitä.)

Sukro olettaa että Acrobat-paketti on asennettu oletusasetuksin
ko. Windowsin ohjelmahakemiston ("Program Files" tms.) alaisuuteen.

terv. Kimmo

Vastaukset:

Survo-keskustelupalstan (2001-2013) viestit arkistoitiin aika ajoin sukrolla, joka automaattisesti rakensi viesteistä (yli 1600 kpl) HTML-muotoisen sivukokonaisuuden. Vuoden 2013 alusta Survo-keskustelua on jatkettu entistäkin aktiivisemmin osoitteessa forum.survo.fi. Tervetuloa mukaan!

Etusivu  |  Keskustelu
Copyright © Survo Systems 2001-2013. All rights reserved.
Updated 2013-06-15.