Lineaarista optimointia etc.

[viesti Survo-keskustelupalstalla (2001-2013)]

Kirjoittaja: Seppo Mustonen
Sähköposti:    -
Päiväys: 15.12.2011 12:21

Survossa on ollut mahdollista ratkaista lineaarisen optimoinnin ongelmia
ja kahden hengen nollasummapelejä SIMPLEX-ohjelman ja matriisitulkin
avulla tavalla, joka esitetään mm. Survon englanninkielisen käyttöoppaan
http://www.survo.fi/books/1992/Survo_Book_1992_with_comments.pdf 
sivuilla 390-392.
Erityisesti näiden juttujen opetusta ajatellen olen laatinut kaksi
sukroa, jotka perustuvat ilmaisohjelman lp_solve
http://lpsolve.sourceforge.net/5.5/ 
käyttöön suoraan Survosta.
Sukro /LP_SOLVE ratkaisee lineaarisen optimointiongelman ja /ZS_GAME
kahden hengen nollasummapelin.
Nämä uudet sukrot kuten myös erillinen Survo-ohjelmien päähakemistoon
DD <Survo>\U sijoitettava LP_SOLVE.EXE tulevat mukaan versiosta
3.32 lähtien, mutta ne on mahdollista ottaa käyttöön myös Survon
verkkosivuilta osoitteista
http://www.survo.fi/tmp/lp_solve.exe 
http://www.survo.fi/tmp//LP_SOLVE.TUT 
http://www.survo.fi/tmp//ZS_GAME.TUT 

Tässä esimerkkinä em. oppaan sivulla 392 olevan pelin ratkaiseminen:
Kaikki komennon /ZS_GAME A jälkeiset rivit ovat toimituskenttään
ilmaantuvaa tulostusta.
Siitä näkyy mm., miten tehtävä muunnetaan "selväkieliseksi" LP-ongelmaksi
ja miten pelin optimistrategiat (#P ja #Q) on poimittu suoraan
lp_solve-ohjelman antamasta ratkaisusta.

MATRIX A
/// B1 B2 B3 B4
A1  3  6  1  4
A2  5  2  4  2
A3  1  4  3  5

MAT SAVE A
/ZS_GAME A

Solving zero-sum game A:
MAT LOAD A
MATRIX A
///      B1    B2    B3    B4
A1       3    6    1    4
A2       5    2    4    2
A3       1    4    3    5


MAT DIM A /* rowA 3 colA 4
MAT #A=A      / *#A~A 3*4
Add a constant to all elements to make them non-negative:
MAT MIN=MIN(MIN(#A)')
-MAT_MIN(1) -1
MAT #A1=CON(3,4,0)
MAT #A=#A+#A1   / *#A~A+0 3*4

Presenting the problem as an LP program:
SAVEP CUR+1,E,zs_game.lp
min: v;
u1 >= 0;
u2 >= 0;
u3 >= 0;
u4 >= 0;
3 u1 + 6 u2 + 1 u3 + 4 u4 <= v;
5 u1 + 2 u2 + 4 u3 + 2 u4 <= v;
1 u1 + 4 u2 + 3 u3 + 5 u4 <= v;
u1 + u2 + u3 + u4 = 1;

Solving the problem zs_game.lp by the lp_solve program:
>G:\e\u\lp_solve zs_game.lp -S4 >D:\ARK\lpresult.txt
LOADP lpresult.txt

Value of objective function: 3.25000000

Actual values of the variables:
v              3.25
u1           0.0833333
u2            0.416667
u3              0.5
u4               0

Actual values of the constraints:
R1               0
R2               0
R3               0
R4               1

Objective function limits:
                 From      Till    FromValue
v            2.220446e-016     1e+030     -1e+030
u1             -0.2307692        1     -1e+030
u2                 -3    0.1578947     -1e+030
u3                -0.5    0.1666667     -1e+030
u4               -0.125     1e+030    0.5263158

Dual values with from - till limits:
              Dual value      From      Till
R1               -0.125   -0.6666667        2
R2                -0.5      -0.5       2.5
R3               -0.375       -2    0.2857143
R4                3.25  6.217249e-015     1e+030
v                  0     -1e+030     1e+030
u1                 0     -1e+030     1e+030
u2                 0     -1e+030     1e+030
u3                 0     -1e+030     1e+030
u4               0.125   -0.1538462    0.5263158

Solution of the game A: Value=3.25
Optimal strategies:

(MATRIX #P)
///     Prob
A1    0.125000
A2    0.500000
A3    0.375000

(MATRIX #Q)
///     Prob
B1    0.083333
B2    0.416667
B3    0.500000
B4    0.000000

Vastaukset:

Survo-keskustelupalstan (2001-2013) viestit arkistoitiin aika ajoin sukrolla, joka automaattisesti rakensi viesteistä (yli 1600 kpl) HTML-muotoisen sivukokonaisuuden. Vuoden 2013 alusta Survo-keskustelua on jatkettu entistäkin aktiivisemmin osoitteessa forum.survo.fi. Tervetuloa mukaan!

Etusivu  |  Keskustelu
Copyright © Survo Systems 2001-2013. All rights reserved.
Updated 2013-06-15.