Nuolikuvia

[viesti Survo-keskustelupalstalla (2001-2013)]

Kirjoittaja: Seppo Mustonen
Sähköposti:    -
Päiväys: 21.10.2009 15:07

"Minkä vanhana oppii, sen nuolena taitaa."

Petri Palmu toivoi äskettäin, että Survossa voisi entistä kätevämmin
harrastaa "nuolenpääkirjoitusta" eli saada pistediagrammissa
valittujen pisteiden välille viivoja ja nuolia (vektoreita).
Hämärästi muistan, että vastaavia toiveita olisi esitetty
aikaisemminkin.

Mielestäni olen nyt saanut aikaan (keskusteltuani asiasta Petrin ja
Kimmon kanssa) ratkaisun, jolla melko monenlaiset tämänsuuntaiset
toiveet toteutuvat aidosti Survolle ominaiseen tyyliin.

Olen kirjoittanut asiasta lyhyen esimerkkipitoisen raportin
http://www.survo.fi/tmp/VectorDiagrams.pdf 
ja tuon raportin teon ja sen esimerkit sisältävä toimituskenttä on
http://www.survo.fi/tmp/ARROWS.EDT 

Jos käytössäsi on SURVO MM ver.3.00 tai uudempi, voit päivittää
uudistetun piirto-modulin pdia.exe osoitteesta
http://www.survo.fi/tmp/pdia.exe 
tallentamalla sen ensin koneellesi tilapäisesti johonkin tuttuun
paikkaan, esim. D:\TMP ja kopioimalla sen sitten omassa Survossasi
komennolla
>COPY D:\TMP\pdia.exe   <Survo>\U\PS\pdia.exe
Survon PostScript-modulien kotiin.

Vektoridiagrammien piirrossa keskeinen idea on se, että nuolet ja
tarvittaessa niiden yksilölliset ominaisuudet kuvataan täsmennyksellä
ARROWS, jossa ensimmäisenä parametrina on "yleistetty" insidenssi-
matriisi (Survon matriisitiedosto) esim. A=[a_ij].
Kun siis piirretään n havainnon aineistosta (DATA1) muuttujien (X,Y)
pistediagrammi komennolla
PLOT DATA1,X,Y
ja täsmennyksellä ARROWS=A,...
Matriisin A tulee olla n x n -matriisi ja sen nollasta poikkeavat
alkiot a_ij kertovat, että pisteiden i ja j välille piiretään
viiva tai vektori.
Alkion a_ij täsmälliseen arvoon voi "kätkeä" tiedot kunkin viivan
yksilöllisistä ominaisuuksista kuten leveys, tyyppi, väri ja
nuolenpäitten tyyppi.
Täsmennyksellä ARROWS annetaan yleisasetukset ja niitä noudatetaan,
jos a_ij=1.

Tässä viestissä on turha mennä enemmän yksityiskohtiin ja
yrittää antaa esimerkkejä, kun ei ole samalla mahdollisuus
näyttää kuvia.
Nämä tiedot ja kuvat saa parhaiten näkyville alussa mainitusta
raportistani VectorDiagrams.pdf.

Raportin lopussa on laajempana esimerkkinä vektoridiagrammin piirto
korrelaatiomatriisista. Vaikka se koskee yhtä 12 muuttujan aineistoa,
sitä on helppo muokata muillekin aineistoille sopivaksi.
Tuo esimerkki näyttää myös, miten Survon monia ominaisuuksia saatetaan
hyödyntää näidenkin kuvien sommittelussa.

Uskon, että ARROWS-täsmennys antaa mahdollisuudet piirtää hyvin monen-
laisia kuvia, kulkukaavioita, verkkoja, verkostoja ...

-Seppo

Vastaukset:

Survo-keskustelupalstan (2001-2013) viestit arkistoitiin aika ajoin sukrolla, joka automaattisesti rakensi viesteistä (yli 1600 kpl) HTML-muotoisen sivukokonaisuuden. Vuoden 2013 alusta Survo-keskustelua on jatkettu entistäkin aktiivisemmin osoitteessa forum.survo.fi. Tervetuloa mukaan!

Etusivu  |  Keskustelu
Copyright © Survo Systems 2001-2013. All rights reserved.
Updated 2013-06-15.