Yhteispelistä R:n ja Survon kanssa

[viesti Survo-keskustelupalstalla (2001-2013)]

Kirjoittaja: Petri Palmu
Sähköposti:    -
Päiväys: 21.3.2009 14:00

Mulle erittäin tavallinen tapa käyttää R:ää ja
Survoa on upottaa R-toimintoja Survo proseduurien väliin.
/ACTIVATE -sukro on tässä tosi käyttökelpoinen.
*
*Leikkiesimerkki:
*
*DATA _K
*X   Y
*1   4.3
*2   .4
*
*
*/ACTIVATE +
*
*Jatkossa tämän voi siirtää suoraan R:n data.frame:ksi?
+FILE COPY _K TO NEW K
*.....................
*
* aineiston "esikäsittelyä" Survossa
+VAR r=log(Y/X) TO K
*.....................
+FILE DEL k.txt
+FILE LOAD K TO k.txt / NAMES8=1
*
*# Täss jokin R:ssä oleva spesiaalijuttu
+SAVEP CUR+1,CUR+5,m.r
*tmp <-  read.table("k.txt", header=T)
*out <- as.data.frame(t(mean(tmp)))
*out;
*write.table(out, "out.txt", row.names=F)
*##
*
* R sukroista muokattu versio:
+/RTERM m.r   /  käynnistää R:n ja toteuttaa yo. koodin
*
*
+LOADP out.txt  / Lopputulos
*"X" "Y" "r"
*1.5 2.35 -0.075
*
*
Tai sitten siirtää taas Survo dataksi. Tämmöistä tulee
tehtyä paljon. Meneillään oleva projekti tehnee tämänkin
pulailun vielä suoraviivaisemmaksi ja monimuotoisemmaksi :)

t. Petri

Vastaukset:

Survo-keskustelupalstan (2001-2013) viestit arkistoitiin aika ajoin sukrolla, joka automaattisesti rakensi viesteistä (yli 1600 kpl) HTML-muotoisen sivukokonaisuuden. Vuoden 2013 alusta Survo-keskustelua on jatkettu entistäkin aktiivisemmin osoitteessa forum.survo.fi. Tervetuloa mukaan!

Etusivu  |  Keskustelu
Copyright © Survo Systems 2001-2013. All rights reserved.
Updated 2013-06-15.