Uusi - control - optio PRINT-komentoon

[vastaus aiempaan viestiin]

Kirjoittaja: Seppo Mustonen
Sähköposti:    -
Päiväys: 25.9.2007 15:26

Kimmo Vehkalahti on nähtyään nämä viestit esittänyt toivomuksen, että
PRINT-komentoa voisi tällaisissa sovelluksissa (taulukon rivirakenteen
silpoutumisen välttämiseksi) ohjata kontrollisarakkeen avulla.
Olen nyt tehnyt PRINT-ohjelmaan hänen toivomustaan jopa hieman laajemman
yleistyksen, jossa kontrollisarakkessa olevan, - control -ohjauksella
nimetyn PRINT:in toimintaan vaikuttavan merkin määrittelyn saa
kirjoittaa myös uuteen muotoon

 - control <merkki>: { <koodisana> <parametrit> }

Kontrollimerkeillä -!/(&TCRrV on jo kullakin oma vakiotehtävänsä
PRINT:issä, joten <merkki> ei saa olla mikään näistä. Siltä varalta,
että PRINT joskus myöhemmin tulisi tarvitsemaan lisää kontrolli-
merkkejä omiin tarkoituksiinsa, olisi hyvä, että käyttäjän - control-
koodeihin valittaisiin kontrollimerkeiksi vapaita isoja kirjaimia eli
ABDFGHIJKLMNOPQSUVWXYZ.

Nyt Marjutin laatimassa esimerkissä kaikki - picture -rivit voidaan
poistaa ja korvata esim. kontrollimerkillä H antamalla PRINT-listassa
ensin määrittely

- control H: { picture R1.PS,*+20,*-5 }

ja koko esimerkki sievenee muotoon:

*Harmaan vaakapalkin teko:
*PLOT /FRAME / DEVICE=PS,R1.PS
*SIZE=1300,30 XDIV=0,1300,0 YDIV=0,30,0 / koko ja 100%:sesti X/Y-suunnissa
*FRAME=0   / normaalit raamit jätetään pois
*LINETYPE=[COLOR(0,0,0,0)] /  tehdään reunaviivoista näkymättömiä
*FRAMES=A A=0,0,1300,30,1  /  varsinaisen vaakapalkin määrittely
*
*Lopullinen tulostus:
*/PS-PDF T.PS
*PRINT CUR+1,END TO T.PS
- control H: { picture R1.PS,*+20,*-5 }
- [SWISSB(10)][line_spacing(12)]
T *6       T
*Kuvio/Taulukko 1aTyöllistämisohjelmien määrä TE-keskuksittain touko- heinäkuussa
T
*
T T   *5.0    T      T      T       T      T
- [SWISSB(10)][line_spacing(12)]
* TE-keskus     Touko 06  Kesä 06   Heinä 06   Touko 07  Kesä 07
T
- [SWISS(9)][line_spacing(10)]
T T  *5.0     ( )    ( )    ( )     ( )    ( )
* Uusimaa      248     218     173      296     239
H Varsinais-Suomi  118     127     59      112     155
* Satakunta      58     57     32      59     30
H Häme        112     131     96      177     129
* Pirkanmaa     112     126     65      102     74
H Kaakkois-Suomi   36     94     71      72     66
* Etelä-Savo     35     32     32      42     45
H Pohjois-Savo    74     82     45      81     66
* Pohjois-Karjala   47     33     34      290     174
H Keski-Suomi     43     51     35      74     68
* Etelä-Pohjanmaa   28     22     27      39     51
H Pohjanmaa      37     30     24      35     38
* Pohjois-Pohjanmaa 105     90     60      184     185
H Kainuu       18     18     13      39     19
* Lappi        57     35     20      57     41
H Yhteensä     1128    1146     786     1659    1380

Tämä uusi ominaisuus tulee voimaan SURVO MM:n versiosta 2.51 eteenpäin.
Kontrollisarakken avulla voidaan PRINT:issä harrastaa muunkinlaista
ohjailua ja lisäilyä. Esim.

 - control K: { chapter välike }

lisää DEF-määrittelyn mukaisen tekstikappaleen "välike" sellaisten rivien eteen,
joiden kontrollisarakkeessa on K.

Vastaukset:
[ei vastauksia]

Survo-keskustelupalstan (2001-2013) viestit arkistoitiin aika ajoin sukrolla, joka automaattisesti rakensi viesteistä (yli 1600 kpl) HTML-muotoisen sivukokonaisuuden. Vuoden 2013 alusta Survo-keskustelua on jatkettu entistäkin aktiivisemmin osoitteessa forum.survo.fi. Tervetuloa mukaan!

Etusivu  |  Keskustelu
Copyright © Survo Systems 2001-2013. All rights reserved.
Updated 2013-06-15.