Survon pääikkunan hallintaa

[viesti Survo-keskustelupalstalla (2001-2013)]

Kirjoittaja: Seppo Mustonen
Sähköposti:    -
Päiväys: 24.7.2006 10:22

Kun Survo otetaan käyttöön, sen pääikkuna (näkymä toimituskenttään),
joka on tyypiltään Windowsin konsoli-ikkuna,
avautuu kuvaruudun vasempaan yläkulmaan ja tekstiä näytetään
20 (tai 18) "pisteen" Lucida Console -tyyppisellä kirjaimistolla.
Varsinaisten tekstirivien lukumäärä on 23 ja muita rivejä yläpalkin
lisäksi on näkyvillä 4. Alinna olevan pehmonapiston käyttö lisää
tilapäisesti rivien määrää ja varsinaisten tekstirivien määrää
ja pituutta ikkunassa voi säädellä mm. RESIZE-komennolla ja /WINMAX-
sukrolla.

Aikaisemmissa Windowseissa (esim. Win95,98) oli mahdollista muuttaa
fonttikokoa ja siten ikkunan fyysistä kokoa WIN FONT -komennolla.
Nykyisissä Windowseissa (XP, 2000) WIN FONT ei ole käytettävissä ja
niinpä ikkunan säätelyyn olen suositellut pehmopainikkeiden
SYSTEM -> WINDOW -> MAIN kautta tapahtuvaa hiirumaista menettelyä.

Olen omissa töissäni kaivannut suoraa keinoa pääikkunan paikan ja
fonttikoon säätelyyn ja seuraava yksinkertainen menettely on
saatavilla versiosta 2.40 lähtien.

Survon pääikkunan (fontti)koko ja ikkunan paikka ruudulla muutetaan nyt
joustavasti (ainakin Windows XP:ssä) suoraan työskentelyn aikana muotoa
WINDOW 18,0,0
olevalla komennolla, missä annetaan siis fonttikoko (tässä 18) ja
ikkunan vasemman yläkulman paikka (tässä 0,0).

Joissain erityistilanteissa fonttikoon (esim. näkyvyyden parantamiseksi)
saattaa valita hyvinkin suureksi. Ääritapauksessa esim. koolla 800
Survo-ikkunassa näkyy vain kaksi peräkkäistä merkkiä kerrallaan, mutta
ikkunaa pystyy silti selaamaan.

Pysyvästi ikkunan paikka ja fonttikoko kiinnitetään komennolla
SYS windows=18,0,0 / Huom. SYS vastaa komentoa COLX APU.
Se lisää rivin windows=18,0,0 SURVO.APU-tiedostoon
ja tämä asetus astuu voimaan seuraavalla Survon käynnistyksellä.

Edellytyksenä em. toiminnoille on, ettei Survon pääikkunaa ole aiemmin
muutettu näpäyttämällä hiirellä yläpalkin alussa olevaa Survon ikonia
ja vaihdettu sitä kautta em. asetuksia. Jos näin on tehty, Survon
pikakuvakkeen takana oleva linkkitiedosto näyttää estävän nuo muutokset.
WINDOW-komento saadaan tällöin toimimaan noudattamalla seuraavaa
ohjetta:

Survo käynnistetään yleensä Windowsin työpöydällä sijaitsevalla
pikakuvakkeella "SURVO MM".
Jokaista pikakuvaketta vastaa oma Windowsin määrittelemä linkkitiedosto,
esim. "SURVO MM.LNK". Se on binääritiedosto, jonka rakenteesta on
erittäin vaikea saada mitään tolkkua. Esim. verkosta näyttää löytyvän
lähinnä arvauksenomaisia kuvauksia. Käsittääkseni tuollaiset linkki-
tiedostot voisivat vallan hyvin olla selkokielisiä tekstitiedostoja,
mutta näin nyt ei vain ole. Kaiken kukkuraksi: jos mennään muuttamaan
esim. Survon pääikkunan asetuksia näpäyttämällä aivan vasemmassa
yläkulmassa olevaa Survon pikkukuvaketta ja merkitään esim. fontin tai
paikan muutos pysyväksi, vastaava linkkitiedosto muuttuu ja pitenee
entistä salamyhkäisemmäksi.
Lisäksi linkkitiedostojen (ja kuinkas muuten) Windowsin rekisteri-
asetusten välillä vallitsee jonkinmoista yhteiseloa, mikä entisestään
sotkee yrityksiä muuttaa ikkuna-asetuksia ohjelmallisesti eli
esim. suoraan Survon toimituskentästä aktivoitavalla komennolla.

Olen nyt mielestäni löytänyt ongelmaan ratkaisun. Jos siis WINDOW-
komento eikä SURVO.APU-tiedoston window-asetus suostu toimimaan,
kannattaa aktivoida Survossa komento
WINDOW 0,"SURVO MM"
missä jälkimmäinen parametri on työpöydällä olevan Survon pikakuvakkeen
alla oleva nimi. Komento pyrkii palauttamaan linkkitiedoston
alkutilaan niin, että WINDOW-komento suostuu toimimaan.
Tämä yleensä auttaa, mutta jos ei, niin viimeinen keino on kajota
Windowsin rekisteriasetuksiin näin:

Windows on luonut rekisteriinsä muotoa
HKEY_CURRENT_USER\Console\<path>S
olevan avaimen (key) ja siinä <path> on todellisuudessa Survon
levyhakemistoa vastaava merkkijono, missä kenoviivat on korvattu
alaviivoilla _. Ongelma ratkeaa poistamalla tämän avaimen rekisteristä.
Sen voi tehdä Windowsin mukana tulevalla REGEDIT-ohjelmalla eli
vaikka suoraan Survosta aktivoimalla komennon
>REGEDIT
ja etsimällä po. avainta REGEDIT-ikkunasta.

VAROITUS! Ole erityisen huolellinen, jos yrität muuttaa Windowsin
     rekisteriasetuksia. Virheelliset asetukset voivat johtaa jopa
     siihen, että kone ei seuraavalla kerralla käynnisty.

           * * *

Uudet ikkunan säätökeinot ovat esillä viimeksi tekemässäni
Survon Flash-demossa "Game of Life (Simultaneous Survo sessions)"
http://www.survo.fi/flash/f_lifegame.html 

Siinä toimii lopulta samanaikaisesti neljä Survoistuntoa, joista
ensimmäinen käynnistää vaiheittain kolme muuta pyörittämään
omissa pienissä ikkunoissaan elopeli-sukroa /LIFEGAME.
Jokaiselle "pelisurvolle" määritellään ikkunan (fontti)koko ja paikka
komennolla
SYS window=<fonttikoko>,<x>,<y> 
jolloin ne toimivat tuossa demossa ensimmäisen Survon ikkunan päällä
vierekkäin.
Jokainen niistä lähtee liikkeelle ensimmäisestä Survosta komennolla
> <Survo>\U\S.EXE LIFEGAME
joka siis käynnistää Survon editorin (S.EXE) aloitussukrolla /LIFEGAME.
Uutena piirteenä on kaksi väkästä (> ) komennon alussa, jonka ansiosta
käynnistävä Survo ei jäädy odottamaan käynnistetyn ohjelman lopetusta
vaan se toimii edelleen samanaikaisesti.

Survojahan on voinut jo tähän asti ottaa käyttöön monia yhtaikaa esim.
aloittamalla jokaisen erikseen Survon työpöydällä olevasta pika-
kuvakkeesta.
Uudella kaksoisväkätekniikalla yhdestä Survosta käsin saattaa siis
panna alulle vaikka kuinka monta muuta (Windows)ohjelmaa ja jatkaa tuon
saman Survon käyttöä normaalisti.
Tämä lisännee edelleen Survon hyödyllisyyttä monimuotoisessa töiden
hallinnassa.

Seppo

Vastaukset:

Survo-keskustelupalstan (2001-2013) viestit arkistoitiin aika ajoin sukrolla, joka automaattisesti rakensi viesteistä (yli 1600 kpl) HTML-muotoisen sivukokonaisuuden. Vuoden 2013 alusta Survo-keskustelua on jatkettu entistäkin aktiivisemmin osoitteessa forum.survo.fi. Tervetuloa mukaan!

Etusivu  |  Keskustelu
Copyright © Survo Systems 2001-2013. All rights reserved.
Updated 2013-06-15.