The SHOW must go on!

[viesti Survo-keskustelupalstalla (2001-2013)]

Kirjoittaja: Seppo Mustonen
Sähköposti:    -
Päiväys: 21.7.2006 15:57

Kimmo lähetti noin viikko sitten otsikolla "Could SHOW go on?"
sähköpostiviestin, jossa hän toivoi eräitä lisäominaisuuksia Survon
SHOW-komentoon.
Tällä komennollahan Survossa näytetään joko EDT-tiedoston tai
tavallisen tekstitiedoston rivejä omassa, väliaikaisessa ikkunassa.
Siinä tietoa voi selata, hakea ja poimia toimituskenttään.

Jo huhtikuussa 2006 olin (lähinnä Lauri Tarkkosen ehdotuksesta)
lisännyt mahdollisuuden ilmoittaa SHOW-ikkunan rivien minimi-
lukumäärän n, jolloin komento annetaan esim. muodossa
SHOW <edt-tiedosto tai tekstitiedosto>,k,n
missä k on ensimmäisen näytettävän rivin numero.
n-parametrin voi asettaa koskemaan koko nykyistä Survoistuntoa
komennolla
SYSTEM show_lines=n
ja jopa pysyvästi komennolla
SYS show_lines=n  / Huom. SYS on (uusi) lyhenne COLX APU -komennolle.

Kimmon toiveena on, että k-parametrin saisi antaa (näytettävässä
toimituskentässä olevan) kontrollisrakkeen merkin mukaisesti eli
siis rivitunnuksella rivinumeron asemasta tai myös siten, että
SHOW osaisi heti näyttää kohdettaan siltä riviltä alkaen, jolla
esiintyy annettu teksti (esim. kappaleen otsikko).

Olen yrittänyt täyttää nuo toiveet seuraavasti:
Kuvaan uudistukset pelkillä esimerkeillä.

SHOW LUKU2,A
näyttää toimituskenttää LUKU2 riviltä A alkaen.
SHOW LUKU2,A-2
tekee sen kaksi riviä aikaisempaa.

SHOW <Survo>\U\SYS\PS.DEV,"PostScript_file",20
näyttää Survon PostScript-ajuria, joka on tekstitiedosto, siltä
riviltä lähtien, jossa lukee (jollain kohtaa) teksti
PostScript file
(se on nykyisin rivi 122) ja varaa näytölle tilaa ainakin 20 riviä.
Tässä SHOW-käskyn muodossa mahdolliset sanavälit on korvattava
alaviivalla _.

Osittain Petri Palmun viestin (17.7.2006) johdosta päätin vielä
laajentaa SHOWn toimialaa niin, että sillä pystyy poimimaan
EDT- tai tekstitiedostosta suoraan halutut rivit nykyiseen
toimituskenttään ja jopa niin, että pyynnöstä tai automaattisesti
tehdään tilaa poimittaville riveille siirtämällä aikaisempaa
tekstiä alaspäin. Tämä tapahtuu käyttämällä uutta SHOWLOAD-täsmennystä.
Komento on tällöin muotoa
SHOW <tiedosto> / SHOWLOAD=L1,L2
ja silloin poimitaan komentorivin alapuolelle suoraan tiedoston rivit
L1-L2. Molemmat rivitunnukset saa antaa myös symbolisesti
(EDT-tapauksessa) tai lainausmerkkien välissä olevilla teksteillä.

Esim.
SHOW <Survo>\U\SYS\PS.DEV / SHOWLOAD="PostScript_file","survodict"
lataa toimituskenttään välittömästi tiedostosta ne rivit, joista
ensimmäisessä esiintyy teksti "PostScipt file" ja viimeisessä
"survodict".
Jos rivit eivät mahdu komentorivin alapuolella olevaan (tyhjään) tilaan,
SHOW pyytää käyttäjältä luvan lisätä tarpeellisen määrän tyhjiä
rivejä. Uudella täsmennyksellä INSERT=1 tuon kyselyn saa ohitetuksi ja
lisärivit syntyvät automaattisesti työntäen jatkorivit alemmaksi.

SHOWLOAD-täsmennyksessä jälkimmäinen rivitunnus L2 voi olla myös END,
jolloin toimituskenttään poimitaan rivejä niin paljon kuin niitä
tiedostosta riittää viimeiseen ei-tyhjään riviin asti.
L2 voi olla myös esim. +15, jolloin poimitaan rivit L1,L1+1,...,L1+15.

Huomattakoon, että SHOW ei pysty lisäämään nykyisen toimituskentän
rivien eikä varjorivien määrää. Tarpeelliset varaukset on helppo
tehdä etukäteen REDIM-komennolla.

Poimittaessa näin tietoja muiden Windows-ohjelmien tuottamista
tekstitiedostoista tarvittava koodimuunto tapahtuu suoraan käyttämällä
(uutta) täsmennystä WINCONV=1.

Näiden laajennusten jälkeen on helppo poimia esim. toisen toimituskentän
olennaiset rivit (varjoriveineen) komentorivin osoittamaan väliin esim.
komennolla

SHOW <tiedosto> / SHOWLOAD=2,END INSERT=1

Varsinkin sukrojen tekijöille löytyy tätä kautta uusia keinoja
mm. tekstitietojen yhdistelyyn.

Uudet SHOW-optiot tulevat voimaan versiosta 2.40 lähtien.
Varaan kuukaudeksi mahdollisuuden muuttaa edellä kuvattuja
pelisääntöjä saatuani niistä riittävästi kokemusta ja palautetta.

Seppo

Vastaukset:
[ei vastauksia]

Survo-keskustelupalstan (2001-2013) viestit arkistoitiin aika ajoin sukrolla, joka automaattisesti rakensi viesteistä (yli 1600 kpl) HTML-muotoisen sivukokonaisuuden. Vuoden 2013 alusta Survo-keskustelua on jatkettu entistäkin aktiivisemmin osoitteessa forum.survo.fi. Tervetuloa mukaan!

Etusivu  |  Keskustelu
Copyright © Survo Systems 2001-2013. All rights reserved.
Updated 2013-06-15.