R-koodin ajo "lennosta"

[viesti Survo-keskustelupalstalla (2001-2013)]

Kirjoittaja: Petri Palmu
Sähköposti:    -
Päiväys: 27.9.2005 21:18

Terve,

Seppo mainitsi seminaarissa R:n koodien toimittamiseen liittyvistä
tavoista. Ohessa olisi yhden R-koodirivin ajaminen henk.kohtaisilla
näppäinsukroilla (tässä) F2 N A

TUTSAVE #A.TUT
{init}{tempo -1}{u}{ins line}{line start}
SAVEP CUR+1,CUR+1,_tmp.R{act}{line start}{erase}
/SR _tmp.R{act}{del line}
{end}


Esimerkkikoodi (entropiasuure):
p<-.3; E <- -(p*log(p,base=2) + (1-p)*log(1-p,base=2)); print(E)

Tuo aktivoidaan näppäinsukrolla F2 N A (kursori ko. koodirivillä)

Tuloksena
[1] 0.8812909

2-ulotteinen muuttujan indeksointi:
paste("X",paste(gl(2,3),1:3,sep="."),sep="")

Aktivointi samaan tapaan. Tuloksena:

[1] "X1.1" "X1.2" "X1.3" "X2.1" "X2.2" "X2.3"

Tämän tyyppinen käyttö saattaa olla hyödyllistä (tai nopeuttavaa)
silloin, kun haluaa vain testailla tiettyjä R:n toimintoja.


Muita R:n käyttöä mukavoittavia juttuja voisi olla:

- Vastaavasti kokonaisen blokin R-koodia aktivointi
  1. maalaamalla ao. alue (hiiren oikealla)
  2. aktivoidessa näppäinsukro missä tahansa yhtenäistä
    (ei tyhjää riviä) sisältävää sisältävää R-koodia
- Tulostuksen sääteleminen, esim. erilliseen toimituskenttään
  joka aukeaisi /Z -tyypisesti)

t. Petri

Vastaukset:

Survo-keskustelupalstan (2001-2013) viestit arkistoitiin aika ajoin sukrolla, joka automaattisesti rakensi viesteistä (yli 1600 kpl) HTML-muotoisen sivukokonaisuuden. Vuoden 2013 alusta Survo-keskustelua on jatkettu entistäkin aktiivisemmin osoitteessa forum.survo.fi. Tervetuloa mukaan!

Etusivu  |  Keskustelu
Copyright © Survo Systems 2001-2013. All rights reserved.
Updated 2013-06-15.