taulukot Latexilla ja R:n xtable

[viesti Survo-keskustelupalstalla (2001-2013)]

Kirjoittaja: Petri Palmu
Sähköposti:    -
Päiväys: 18.9.2005 14:29

Terve,

Ainakin minulle taulukoiden tuottaminen Latex-dokumenttiin
on toisinaan hieman vastenmielistä "nysväämistä". Olkoon
sitten esim. ristiintaulukot tehty Survolla tai R:llä, niin
R:n paketti "xtable" saattaa olla hyödyksi Latex-dokumenttia
laatiessa. Yllätys yllätys, jälleen (vrt. viestini .xls -tiedostojen
siirtämisestä .svo:ksi) R-kiepautuksella ainakin aineisto-
näkymän (miksei TAB:illa tuotetun ristiintaulukon) voisi
pakottaa Latex'in hyväksymään formaattiin.

Ohesssa pieni esimerkki data.framen esittämisestä Latex-koodina:

SAVEP CUR+1,CUR+5,XT.r
library(xtable) # otetaan Latex
mydf<-data.frame(id=1:6, x1=rnorm(6), x2=rnorm(6)) # luodaan data
a<-xtable(mydf, digits=c(0, 0, 3, 5)) # latex-muotoilut
print(a)

/SR XT.r

Ja lopputulos:

% latex table generated in R 2.1.0 by xtable 1.2-5 package
% Sun Sep 18 13:58:57 2005
\begin{table}[ht]
\begin{center}
\begin{tabular}{rrrr}
\hline
 & id & x1 & x2 \\
\hline
1 & 1 & 0.982 & 1.49670 \\
2 & 2 & 0.068 & $-$1.14289 \\
3 & 3 & $-$1.755 & 0.54101 \\
4 & 4 & 2.224 & $-$0.01886 \\
5 & 5 & 0.116 & $-$1.85107 \\
6 & 6 & $-$2.916 & 0.41695 \\
\hline
\end{tabular}
\end{center}
\end{table}

Tuon koodin voi kopioida sellaisenaan Latex-dokumenttiin (.tex).
R:n sivuilla (http://cran.at.r-project.org/ -> packages -> xtable)
on ko. palikasta kuvaus. Mm. R:llä tehdyt mallien (lm, glm,anova...)
yhteenvedot saadaan niille ominaiseen esitysmuotoon.

Varmaan on muitakin "automatisoituja" tapoja, erityisesti
Survon omat keinot, joilla probleemaa voisi lähestyä?

t. Petri

Vastaukset:
[ei vastauksia]

Survo-keskustelupalstan (2001-2013) viestit arkistoitiin aika ajoin sukrolla, joka automaattisesti rakensi viesteistä (yli 1600 kpl) HTML-muotoisen sivukokonaisuuden. Vuoden 2013 alusta Survo-keskustelua on jatkettu entistäkin aktiivisemmin osoitteessa forum.survo.fi. Tervetuloa mukaan!

Etusivu  |  Keskustelu
Copyright © Survo Systems 2001-2013. All rights reserved.
Updated 2013-06-15.