Tilastopäivät 23-24.5.2005

[viesti Survo-keskustelupalstalla (2001-2013)]

Kirjoittaja: Seppo Mustonen
Sähköposti:    -
Päiväys: 3.5.2005 13:21

Suomen Tilastoseura järjestää Oulun yliopistossa Tilastopäivät
http://www.stat.fi/sts/tilastopaivat.html 
23-24.5.2005 aiheenaan
"Erilaiset tietojenkäsittelyratkaisut tilastotieteilijän arjen apuna"

Minulle on tarjottu toisena päivänä aikaa tunti otsikolla
"Long perspective insights in statistical computing".
("Kokemuksia ja näkemyksiä tilastollisesta tietojenkäsittelystä").

Luonnollisesti järjestäjät odottavat, että puhuisin Survosta.
En ole tällaisissa yhteyksissä kovin innostunut maalailemaan
yleisiä näkemyksiä enkä esim. ennustamaan tulevaisuutta.
Mieluiten tuon esiin käsitykseni joidenkin historian kannalta tärkeiden
esimerkkisovellusten kautta ja esitän ne suoraan Survon avulla.

Ruokalistalla on tällä hetkellä seuraavaa:

1. Lähtökohtana Survon verkkosivut ja sieltä
  Esittely (Presentation) -> Historiaa (History)
  ja takaisin Esittely-sivulle, josta huomio sivulla olevaan kuvaan
  "Influence curves for correlation coefficient" (vuodelta 1990).
  Linkistä Galleria (Gallery) katsomaan Survo-kuvia ja
  galleriasta saman kuvan valinta, jolloin piirtokaaviot myös
  tulevat näkyviin.

2. Piirtokaavioiden siirto leikepöydän kautta Survon toimituskenttään.
  Kuvan piirto uudelleen, kaavioiden muuntelua ja erityisesti
  sen osoittaminen, miten miten "outlier" (esim. 191 cm, 61 kg)
  heikentää korrelaatiokerrointa.

3. Hiukan "pientä laskentaa"

4. "Circle estimation" (käynnistyy nykysurvolla komennolla /CIRCLE)
  esimerkkinä epälineaarisesta regressiomallista.
  Tämän esimerkkisukron tein vuonna 1982 Toulousessa pidetyn
  Compstat-kokouksen yhteydessä. Olen saattanut sen (grafiikan
  osalta) nykysurvon mukaiseksi viime vuonna.

5. FILE MEDIT:in käyttö Helsingin säätilan kuvauksessa (vuodelta 2003)
  Esimerkki löytyy esim. komennolla
  /LOAD <Survo>\U\D\HELTERA2
  ja on uusissa versioissa myös |EXAMPLE|-sukrona.
  Lisäksi esimerkki on kuvattu näillä sivuilla osoittessa
  http://www.survo.fi/medit/medit0.html 

6. Hieman matriisitulkista, lineaarinen regressiomalli.
  Vastaavan työn teettäminen Survon ohjaamana myös R-ohjelmistolla.

Kertokaa, vastaavatko nämä asiat käsitystänne siitä, miten Survoa
tulisi esitellä Tilastopäivillä.

-Seppo

Vastaukset:

Survo-keskustelupalstan (2001-2013) viestit arkistoitiin aika ajoin sukrolla, joka automaattisesti rakensi viesteistä (yli 1600 kpl) HTML-muotoisen sivukokonaisuuden. Vuoden 2013 alusta Survo-keskustelua on jatkettu entistäkin aktiivisemmin osoitteessa forum.survo.fi. Tervetuloa mukaan!

Etusivu  |  Keskustelu
Copyright © Survo Systems 2001-2013. All rights reserved.
Updated 2013-06-15.