Cluster analyysin kaytto?

[viesti Survo-keskustelupalstalla (2001-2013)]

Kirjoittaja: Pirjo
Sähköposti:    -
Päiväys: 25.4.2005 12:31

Minulla on kayttaytymispiirteita kuvaava aineisto. Haluaisin jakaa
koehenkilot kolmeen ryhmaan testipistemaarien mukaan. Olen kayttanyt
aineiston jakamisessa Cluster analyysia (koehenkiloita noin 60). Onko
kayttamani menetelma koehenkiloiden ryhmittelyyn oikea? Vai millaisilla
menetelmilla koehenkiloiden ryhmittely on tapana toteuttaa.

Vastaukset:

Survo-keskustelupalstan (2001-2013) viestit arkistoitiin aika ajoin sukrolla, joka automaattisesti rakensi viesteistä (yli 1600 kpl) HTML-muotoisen sivukokonaisuuden. Vuoden 2013 alusta Survo-keskustelua on jatkettu entistäkin aktiivisemmin osoitteessa forum.survo.fi. Tervetuloa mukaan!

Etusivu  |  Keskustelu
Copyright © Survo Systems 2001-2013. All rights reserved.
Updated 2013-06-15.