Grafiikkaikkunoiden hallinnasta

[viesti Survo-keskustelupalstalla (2001-2013)]

Kirjoittaja: Seppo Mustonen
Sähköposti:    -
Päiväys: 1.4.2005 8:24

Viime seminaaritilaisuudessa tarkasteltiin mm. Helsingin säätilan
kuukausittaisia aikasarjoja FILE MEDIT:in avulla niin, että
FILE MEDIT näytti aina kerralla koko vuoden kuukausittaiset
keskilämpötilat ja sademäärät sekä numeerisina taulukkoina että
profiilikuvina. Esimerkki löytyy verkkosivulta
http://www.survo.fi/medit/medit3.html 

Tuossa sovelluksessa kuvien piirtämisestä (2 kpl., kumpikin kolmen
kuvan yhdistelmänä) vastaa "orjasurvo" erityisen sukron (MEDITS)
välityksellä. FILE MEDIT -kaavio tarjoaa sukrolle syötteenä mm.
piirrettävät aineistot ja GPLOT-kaaviot.

Kuvaikkunat on (WHOME- ja WSIZE-täsmennysten ohjaamana) sijoitettu
kuvaruudun oikeaan laitaan.
Koska sekä lämpötila- että sademääräkuva siis tehdään kolmen kuvan
yhdistelmänä, tulee pitää huolta siitä, että kuvakomponentit
kerrostuvat oikealla tavalla päällekkäin.
Tähän käytetään Survon kuvaruutukuvien asettelukomentoja
GPLOT /FIX 1 / keskilämpötilat,
GPLOT /FIX 2 / sademäärät.

Asettelukomentoja on useita ja koska ne vaikuttivat läsnäolleille
hiukan oudoilta (ja itsekin unohdin, miten helpoiten palataan
GPLOT /FIX:ien jälkeen "juoksevaan kuvailuun"), yritän nyt tehdä
selkoa tästä aiheesta.

Siitä on kyllä valmiit reseptit Survon kyselyjärjestelmässä
(GPLOT? -> 4 = Control commands for graphics windows)
ja aihetta havainnollistaa myös pieni opetussukrojen kokoelma,
joka käynnistyy pehmopainikkeilla DEMO -> GPLOT Survon pääikkunasta.

Vaikka Survon neuvontatekstit ovat varsinaisesti englanninkielisiä,
joistain keskeisistä asioista on myös suomenkielisiä kuvauksia.
Esim. kysely EDITOR? -> M = SURVO MM:N erityispiirteitä -> 
6 = Grafiikka tai aivan suoraan kysely KUVAT?
kertoo suomeksi kuvaikkunoiden hallinnan peruspiirteistä.

Tässä tyydyn esittämään vain muutamia tärkeimpiä tietoja.
Kun Survo käynnistyy normaaliasetuksin, varaudutaan näyttämään
kolmea kuvaikkunaa, jotka ovat kuvaruudun oikeassa laidassa allekkain.
Tällöin GPLOT:ia toistuvasti aktivoitaessa kuvat ilmestyvät näihin
paikkoihin järjestyksessä 1,2,3,1,2,3,1,2,3,... eli aina kolme
viimeisintä kuvaa on näkyvillä. Enempää kuvien asettelusta ei
peruskäyttäjän välttämättä tarvitse tietääkään.

Tästä asetelmasta voi kuitenkin poiketa neljällä tavalla:
1) Uusin kuva voidaan piirtää missä koossa ja mihin kohtaan tahansa
  kuvaruudulla käyttämällä WHOME- ja WSIZE-täsmennyksiä. Jos haluaa
  (ja miksei haluaisi) piirtää kuvat "oikeisiin kohtiin" näytön
  tarkkuudesta riippumatta, kannattaa käyttää apuna globaaleja
  parametreja
  WX=kuvaruudun leveys pikseleinä,
  WY=kuvaruudun korkeus pikseleinä,
  jolloin esim. WSIZE=WX/2,WY/2 WHOME=WX/2,WY/2 ohjaa kuvan ikkunaan,
  joka on kuvaruudun oikeassa alanurkassa ja peittää neljäsosan koko
  kuvaruudusta.
  Huom. WHOME-täsmennyksessä annetaan (Windowsin tyylin mukaisesti)
  ikkunan vasemman yläkulman koordinaatit kuvaruudun vasemmasta
  yläkulmasta lukien. Muuten Survossa koordinaatit ilmaistaan kuvan
  vasemmasta alakulmasta lukien.
2) Valitaan uusi kuvien lukumäärä ja asetelma pehmopainikkein
  MAIN -> GRAPH.
3) Käytetään GPLOT /LAYOUT -komentoa (kts. KUVAT?), jolloin on
  mahdollista rakentaa jopa aivan uusia asetteluja.
4) Käytetään erilaisia asettelukomentoja.

Kuvien asettelukomentoja tarvitaan erityisesti kuvia piirtävissä
sukroissa ja ne ovat seuraavat:

GPLOT /DEL ALL
sulkee (poistaa) kaikki nykyisen Survo-istunnon kuvaikkunat.
GPLOT /DEL <ikkunan numero 1,2,3,...> 
sulkee asianomaisen ikkunan.
GPLOT /SHOW MIN <ikkunan numero 1,2,3,...> 
minimoi asianomaisen ikkunan.
GPLOT /SHOW NORMAL <ikkunan numero 1,2,3,...> 
palauttaa minimoidun ikkunan takaisin näkyville (normaalikokoon).
GPLOT /SHOW MAX <ikkunan numero 1,2,3,...> 
maksimoi ikkunan peittämään koko kuvaruudun.
Huom. hiirellä voi tietenkin siirrellä ja venytellä kuvaikkunoita
mielin määrin.
GPLOT /NEXT <ikkunan numero 1,2,3,...> 
valitsee, mihin paikkaan seuraava kuva piirretään nykyisen asettelun
mukaisesti.
GPLOT /PREV
valitsee edellisen kuvan paikan seuraavalle. Näin on esim. helppo
kerrostaa kuvia, kun käytetään OUTFILE- ja INFILE-täsmennyksiä.
GPLOT /FIX <ikkunan numero 1,2,3,...> 
valitsee seuraaviin kuviin vakioikkunan nykyisen asettelun mukaan.
Huom.
GPLOT /DEL ALL ja GPLOT /NEXT -komennot poistavat /FIX-asetuksen.
(Tämä olisi pitänyt muistaa viime seminaarissa.)
GPLOT /WHICH
kertoo, mihin paikkaan (1,2,3,...) seuraava kuva piirretään
(eli kirjoittaa komennon perään ao. numeron). Tämä on hyödyksi esim.
sukroissa GPLOT /FIX -komennon jälkeen.
GPLOT /FIRST <ikkunan numero 1,2,3,...> 
rajoittaa ikkunoitten "kiertoa". Jos esim. nykyisen asettelun mukainen
ikkunoiden määrä on 8 ja aktivoidaan GPLOT /FIRST 5, niin seuraavat
kuvat tulevat ikkunoihin 5,6,7,8,5,6,7,8,5,6,7,8,... ja ikkunat
1,2,3,4 säilyvät entisellään. Tämä asetus kumoutuu luonnollisesti
komennolla GPLOT /FIRST 1.

Seppo Mustonen

Vastaukset:
[ei vastauksia]

Survo-keskustelupalstan (2001-2013) viestit arkistoitiin aika ajoin sukrolla, joka automaattisesti rakensi viesteistä (yli 1600 kpl) HTML-muotoisen sivukokonaisuuden. Vuoden 2013 alusta Survo-keskustelua on jatkettu entistäkin aktiivisemmin osoitteessa forum.survo.fi. Tervetuloa mukaan!

Etusivu  |  Keskustelu
Copyright © Survo Systems 2001-2013. All rights reserved.
Updated 2013-06-15.