SURVO MM: versiot 2.16-17

[viesti Survo-keskustelupalstalla (2001-2013)]

Kirjoittaja: Seppo Mustonen
Sähköposti:    -
Päiväys: 24.8.2004 12:28

Uusimmat SURVO MM:n versiot sisältävät mm. seuraavia lisätoimintoja:

28.7.2004 Versio 2.16
---------------------
Täsmennyssanojen tarkistusmenettely on ulotettu lähes kaikkiin
Survo-moduleihin. Viittaan kesäkuun alun viesteihin otsikolla
"Virheiden tunnistusta".

T2TEST <data1>,<data2>,<tulosrivi> 
vertailee kahden (usean muuttujan) otoksen keskiarvovektoreita joko
Hotellingin T2-testillä (oletuksena samat kovarianssimetriisit) tai
Yaon yleistetyllä T2-testillä (sallitaan eri kovarianssimatriisit).
Molemmat testit jatkuvat satunnaistetulla menettelyllä, jolloin
ei tarvitse olettaa multinormaalisuutta.

COVTEST <tulosrivi> / SAMPLES=<data1>,<data2>,...
vertaa kahden tai useamman otoksen kovarianssimatriiseja Bartlettin
testillä. Myös tässä jatketaan satunnaistetulla testillä, jolloin
ei tarvitse olettaa multinormaalisuutta.

23.8.2004 Versio 2.17
---------------------
Englanninkielisen Survo-kirjan esimerkeissä (START -> kohta 6)
grafiikkaa koskevien sukrojen GS-versiot on uudistettu toimimaan
sukron /GS-PDF avulla.

Sukroina tehtyjen opetusohjelmien hallintaa on parannettu siten, että
sukron toiminnan voi väliaikaisesti keskeyttää painamalla nappia ','.
Keskeytys tapahtuu po. napin painalluksen jälkeen heti, kun opetus-
ohjelmassa seuraa lyhytkin tauko (esim. {wait 20}), jollainen esiintyy
tyypillisesti lauseen lopussa.
Keskeytyksen aikana on mahdollista selata toimituskenttää,
kirjoittaa väliaikaista tekstiä, editoida sitä ja jopa aktivoida
komentoja, ei kuitenkaan sukroja.
Opetusohjelman toiminta jatkuu tämän jälkeen keskeytyskohdasta
painamalla nappeja F2 ja ','.
Tämä keino on hyödyksi, jos haluaa kesken opetusohjelmaa käydä
näyttämässä ja kommentoimassa joitakin aikaisempia tilanteita ja
selittää tarkemmin, mistä on kysymys. Vaikka olisi sotkenut
toimituskentän sisällön keskeytyksen aikana, napeilla F2 ja ','
opetussukro osaa jatkaa keskeytyskohdasta.
Keskeytyksiin liittyy äännähdyksiä, joita hallitaan uudella asetuksella
'tut_sounds' SURVO.APU-tiedostossa.

Hyvää syksyn alkua kaikille Survon ystäville!

-Seppo

Vastaukset:
[ei vastauksia]

Survo-keskustelupalstan (2001-2013) viestit arkistoitiin aika ajoin sukrolla, joka automaattisesti rakensi viesteistä (yli 1600 kpl) HTML-muotoisen sivukokonaisuuden. Vuoden 2013 alusta Survo-keskustelua on jatkettu entistäkin aktiivisemmin osoitteessa forum.survo.fi. Tervetuloa mukaan!

Etusivu  |  Keskustelu
Copyright © Survo Systems 2001-2013. All rights reserved.
Updated 2013-06-15.