Keskiarvo-hajontakuvat

[viesti Survo-keskustelupalstalla (2001-2013)]

Kirjoittaja: Seppo Mustonen
Sähköposti:    -
Päiväys: 10.5.2004 11:11

Elina Kotovirta on äskettäin esittänyt toiveenaan saada piirretyksi
pylväskuvia samankaltaisten muuttujien (esim. asennetutkimuksissa
tyypillisten Likert-asteikollisten, arvot 1,2,3,4,5) keskiarvoista
ja hajonnoista niin, että keskiarvot kuvataan pylväinä ja keskihajonnat
poikkeamajanoina.

Vaikka tällaisia kuvia pystyy tekemään Survolla yhdistelemällä
peruskuvia, se vaatii aikamoista temppuilua. Sen vuoksi olen liittänyt
pylväskuvien piirtoon lisätäsmennyksen DEV ja tehnyt sukron /DEVPLOT,
joka piirtää keskiarvo-hajontakuvan suoraan alkuperäisestä aineistosta
kuvaruutuun. Survolle ominaiseen tyyliin /DEVPLOT synnyttää samalla
piirroskaavion, jota täydentämällä käyttäjä saattaa parannella tulosta
ja piirtää myös PostScript-kuvan.

Uusimmassa SURVO MM -versiossa (mm. kyselyllä DEVPLOT?) pääsee näkemään
|EXAMPLE|-sukron, joka tekee po. kuvan 20 muuttujan ja 300 havainnon
keinotekoisesta "asennetutkimuksesta". Siinä jopa kysymysten nimet
on luotu sattumanvaraisesti Survon MARKOV-operaatiolla englannnin-
kielisestä adjektiiviluettelosta.
Tämä samalla yllytyksenä niille, jotka haluavat harrastaa
asennetutkimusta vaivaamatta ihmisiä valtavalla määrällä tyhmiä
kysymyksiä :)

Kimmo Vehkalahti on ystävällisesti siirtänyt tuon |EXAMPLE|-sukron
tuotoksen ja siis tyypillisen näytteen keskiarvohajontakuvasta
Survon kuvagalleriaan paikkaan.

http://www.survo.fi/galleria/073.html 

Sieltä näkyy myös tarkemmin, miten sukro /DEVPLOT toimii.
Se laskee aktiivisten muuttujien tunnusluvut MINSTAT-operaatiolla,
jolloin ne tallentuvat myös matriisitiedostoksi STAT.M. Tämä
muunnetaan havaintotiedostoksi _STATM, jossa ovat valmiina
muuttujan keskiarvo (mean) ja hajonta (stddev). Näistä /DEVPLOT
laskee (VAR) lisämuuttujat up=mean+stddev ja down=mean-stddev,
joita käytetään lopullisessa piirrossa uuden täsmennyksen
DEV=up,down avulla näyttämään millaiset poikkeamajanat tehdään.

Käyttäjä voi jälkikäteen muuttaa asetelmaa mm. niin, että
määrittelee muuttujat up ja down vaikkapa muodossa
up=mean+1.96*stddev/sqrt(N) down=mean-1.96*stddev/sqrt(N)
jolloin piirretäänkin keskiarvopylväiden ympärille odotusarvojen
luottamusvälit 95%:n tasolla.
Tälle uudelle DEV-optiolle saattaa löytyä vielä muunkintyyppisiä
sovellustilanteita eli päästäkää mielikuvituksenne valloilleen!

-Seppo

Vastaukset:

Survo-keskustelupalstan (2001-2013) viestit arkistoitiin aika ajoin sukrolla, joka automaattisesti rakensi viesteistä (yli 1600 kpl) HTML-muotoisen sivukokonaisuuden. Vuoden 2013 alusta Survo-keskustelua on jatkettu entistäkin aktiivisemmin osoitteessa forum.survo.fi. Tervetuloa mukaan!

Etusivu  |  Keskustelu
Copyright © Survo Systems 2001-2013. All rights reserved.
Updated 2013-06-15.