TOP15 napit (Viikon Vinkeimpiä #2)

[viesti Survo-keskustelupalstalla (2001-2013)]

Kirjoittaja: Kimmo Vehkalahti
Sähköposti:    -
Päiväys: 19.12.2003 0:55

Tämä juttu on jatkoa joulukuun alussa aloittamaani jatkosarjaan
"Viikon Vinkeimpiä". Aloitusviesti kuvailee tarkemmin sarjan
taustoja, joten nyt menen suoraan tämänkertaiseen asiaan.

On ollut vähän puhetta napeista (ks. LINEDEL-aiheiset keskustelut).
Vrt. myös Seppo Mustosen "Survo ja minä" -kirjan (1996) sivut 60-62,
josta löytyy Sepon oma 15 suosikkinapin lista. (Huom! Silloisessa
SURVO 84C:ssä).

Ajattelin nyt esittää oman suosikkilistani ja kommentoida jokaista
listaamaani nappia lyhyesti. Tiivistän joitakin samaan, jolloin
listani itse asiassa sisältää aika paljon enemmän kuin 15 nappia.
Olen kuitenkin samaa mieltä kuin Seppo em. kirjassa: "aloitteleva
survoilija tulee toimeen alle 20 erikoisnäppäimellä". En pyri tässä
lainkaan esittämään, mitkä nuo alle 20 olisivat vaan tämä on oma
suosikkilistani, joka on muotoutunut reilun 10 vuoden survoiluni
kuluessa. Luulen, että jokaisella on omanlaisensa, ja sehän juuri
hauskaa onkin. Tässä siis minun (järjestettynä ainakin alkupäästä
jonkinlaiseen tärkeysjärjestykseen):

 1. Aktivointi:
 - yksittäisten toimintojen ja linkkien aktivointi (Esc)
 - komentosarjojen jatkuva aktivointi (F2-Esc)
 - en juurikaan käytä hiirtä aktivointeihin; sehän on sitäpaitsi
  mahdollista vain yksittäisissä aktivoinneissa

 2. Kursorin liikuttelu:
 - nuolinapit (myös Alt-näppäimen kera: enemmän vauhtia)
 - Enter, Home: Survolle ominaisia toteutuksia; Enter paljon
  tyypillistä pelkistetympi, Home puolestaan monipuolisempi
 - F2-alanuoli, F2-F2: ikkunan ja kentän rajoille liikkuminen
 - End, PgDn, PgUp: tyypillisiä liikkumatapoja

 3. Toimituskentän talletus:
 - sukronappi 5 (Ctrl-F11): kentän talletus milloin ja mistä kohtaa
  kenttää tahansa yhdellä painalluksella (sukro /SAVENOW)
 - napin valintaperuste: vaikea painaa vahingossa: vaatii yleensä
  kahta kättä (käytän vain harvoin oikeanpuoleista Ctrl-näppäintä)
 - kaikista toimituskenttien talletuksistani arviolta 95 % tapahtuu
  näin, ja vain loput 5 % aktivoimalla SAVE-komento "käsin"

 4. Tekstialueiden hallinta:
 - suorakulmioiden kopiointi, poisto ja siirtely (Alt-F4)
 - keskustelu "LINEDEL:istä ja BLOCK-napista" kertoo lisää aiheesta

 5. Survo-ikkunan koon muuttaminen:
 - sukronappi 8 (Alt-F12): maksimoi ikkunan koon (sukro /WINMAX)
 - useimmiten Survo-ikkunassani näkyy 34 riviä ja 84 saraketta;
  fontti on Lucida Console kokoa 18. Fontin säätely sujuu Survon
  pääikkunan ominaisuuksista Windows-tapaan hiirellä tai esim.
  seuraavasti: Alt-Space - P - Shift-Ctrl-Tab - Tab - Tab - nuoli
  ylös - Enter - S - Enter. Näin teen joka asennuksen jälkeen,
  koska asennuksen jäljiltä fonttikoko on 20 (liian suuri minulle).

 6. Merkkien tai rivien poistoja ja lisäyksiä:
 - yhden merkin poisto (Del)
 - lisäystilaan siirtyminen (Ins)
 - varjojen ja merkkien poisto kursorista oikealle (Ctrl-End)
 - yhden rivin poisto (Alt-F10)
 - yhden rivin lisäys (Alt-F9)
 - viimeksi poistetun rivin lisäys ilman varjoja (F2-Alt-F9)

 7. Rivien kopiointia ja yhdistelyä:
 - rivin kopiointi (Alt-F3)
 - rivin katkaiseminen ja yhdistäminen (F6)

 8. Tekstin merkkaus:
 - tekstin merkkaus varjomerkeillä 1-7 (F5)
 - varjorivin avaaminen/sulkeminen merkkausta varten (F2-S)

 9. Hypyt paikasta toiseen:
 - paikan asettaminen muistiin (Ctrl-F7)
 - paluu samaan paikkaan (F7)

10. Töiden hallintaa:
 - sukronappi 2 (F12): viitelista esiin (sukro /REF-LIST)
 - viitteen talletus kursori avainsanan kohdalla (F2->)

11. Makronappeja:
 - komennon "SCRATCH " kirjoittaminen keskelle tekstiä (F2-1)
 - komennon "LOAD INDEX 1 2 " kirjoittaminen keskelle tekstiä (F2-2)
 - HTML-ajurin näyttö SHOW-komennolla keskeltä tekstiä (F2-6)
 - PostScript-ajurin näyttö SHOW-komennolla keskeltä tekstiä (F2-7)
 - "%Survo Graphics END[LF]":n kirjoitus (ks. EPS?:2) (F2-8)
 - lennossa vaihtuvia tehtäviä (komennolla SYSTEM M3=...) (F2-3)

12. Hakutoimintoja:
 - dynaaminen haku toimituskentässä kursorista eteenpäin (Alt-F5)
 - sama mutta taaksepäin (F2-Alt-F5)

13. Käytönaikainen avustus:
 - neuvonta (help-ikkuna) kursorin osoittamasta sanasta (F2-F1)

14. Erikoistoimintoja:
 - kosketuslaskenta, rivien keräily (F3)
 - tutoriaalinen moodi, näppäinsekvenssien talletus sukroksi (F2-T)
 - sanan jatkaminen muualla kentässä esiintyvillä sanoilla (F2-J)
 - erikoismerkkien kirjoitus (Alt-F7, F2-Alt-F7, F2-P)
  (useimmiten erikoismerkki on nro 254, "postimerkki")

15. Näppäinsukroja:
 - sanojen paikan vaihto (F2-M-X)
 - sanan kirjaimet ISOIKSI kursorista oikealle (F2-M-C)
 - sanan kirjaimet pieniksi kursorista oikealle (F2-M-L)
 - teksti leikepöydältä toimituskenttään rivitettynä (F2-M-P)
 - lennossa vaihtuvia tehtäviä joko sukrokielellä ohjelmoituina
  tai tutoriaalisessa moodissa nauhoitettuna (F2-M-M)


Myös seuraavat napit ovat minulla käytössä, joskin harvemmin:

1. Alt-F6, F2-Alt-F6
 - vain monisatamuuttujaisissa datoissa, muuten suosin MASKia
  tai joskus VARSia
2. F8
 - poistuminen Survosta
3. F11
 - sukronappi 1: työvalikko esiin (sukro /V)
 - viitelistat ovat minulla korvanneet työvalikot lähes kokonaan
4. Ctrl-F12
 - sukronappi 6: valitsee F5-napilla varjon 5 (oma sukro /F5KEY5)
 - taisin jossain vaiheessa maalata keltaisella värillä ahkerasti?
5. Alt-F11
 - sukronappi 7: tekee rajarivin + pari Enteriä (oma sukro /EROTIN)
 - välillä tulee käytettyä, sitten taas unohtuu...
6. F2-Enter
 - vasemman reunan kiinnitys haluttuun sarakkeeseen
 - taulukoita yms. kirjoittaessa käytössä
7. Tab
 - liikkuminen sarkainmerkkien (T) mukaan
 - joskus (harvoin) numeerisia taulukoita tallentaessa käytössä
8. F2-B
 - takuuvarma rivin alkuun siirtyminen
 - käytössä joskus sukroja tutoriaalisessa moodissa nauhoittaessa,
  kun haluaa välttää sukroissa "vaarallista" {home}-koodia
9. F2-F4
 - Survon asennushakemiston nimen kirjoitus kenttään
10. F2-F
 - ikkunan siirto tekstin mukana oikealle (pitkien rivien kirjoitus)
11. F2-0 (nolla)
 - sukromuistin tyhjennys
 - käytössä joskus sukroja testaillessa
12. F2-W
 - kursorin siirto samalla rivillä seuraavan sanan kohdalle


On myös nappeja, joita en käytä lainkaan:

1. F4
 - vanha työhakemiston valintatapa, käytin n. 1990-1992
 - onneksi nykyään disabloitavissa kokonaan, ks. DISK?:3
2. F9 ja F10
 - samat kuin Ins ja Del
3. Alt-F2
 - en vain ole koskaan tottunut käyttämään, suosin Alt-F4:ää
4. F1
 - siirryn helppiin joko F2-F1:llä tai joskus hiirellä, silloin
  tällöin myös aktivoimalla ?:llä varustetun avainsanan
5. Shift-F11, Shift-F12
 - sukronapit 3 ja 4
 - ei ole tullut koskaan määriteltyä näihin mitään - jokin raja
  minunkin napistoillani näemmä on...
6. Alt-F1
 - pehmonappien palautus kentän alariville
 - en ole tarvinnut; ovat minulla siellä muutenkin
7. makronappeja: F2-4, F2-5, F2-9, F2-?, F2-[, F2-]
 - osa näistä määriteltyinä muttei vain tule käytettyä, esim. F2-[
  ja F2-] kirjoittavat hyvin teknisissä yhteyksissä (PS- ja HTML-
  koodien määrittelyissä PRINT-kaavioissa) joskus tarvitsemani
  koodit [LB] ja [RB] - mutta ilmankin näitä tulee hyvin toimeen


Lisäksi on vielä liuta nappeja joita en edes lähde luettelemaan.
Aloittelijan kannalta oleellisimmat löytynevät joka tapauksessa
ensimmäisestä listasta. Mitä ne ovat, siitä voisimme keskustella.
Luulenpa, että osa on selviä (Esc, nuolet etc.) mutta joistakin
voi olla kovastikin näkemyseroja.

Jatketaanko siis tästä keskustelua vai aletaanko napista? ;-)

terv. Kimmo

PS. Tällä kertaa (vrt. sarjan edellinen jakso) LUE-komento valittaa:
"Tekstissä on liikaa lukuja!"

PS2. Lopuksi vielä tietokilpailukysymys (Seppo ei saa osallistua ;)).
Eräällä Survon toiminnolla voi saada virheilmoituksen, jonka osana
esiintyy seuraava fraasi: "Unbelievable!!!"

Mikä tämä toiminto on ja missä tilanteessa tällainen ilmoitus esiintyy?

Vastaukset:

Survo-keskustelupalstan (2001-2013) viestit arkistoitiin aika ajoin sukrolla, joka automaattisesti rakensi viesteistä (yli 1600 kpl) HTML-muotoisen sivukokonaisuuden. Vuoden 2013 alusta Survo-keskustelua on jatkettu entistäkin aktiivisemmin osoitteessa forum.survo.fi. Tervetuloa mukaan!

Etusivu  |  Keskustelu
Copyright © Survo Systems 2001-2013. All rights reserved.
Updated 2013-06-15.