Salter-diagrammi

[viesti Survo-keskustelupalstalla (2001-2013)]

Kirjoittaja: Reijo Sund
Sähköposti:    reijo.sund'at'stakes.fi
Päiväys: 3.12.2003 8:14

Pari päivää sitten yksi tutkija mietti, miten hän saisi oikein
piirrettyä ns. Salter-diagrammeja. Esimerkkikuva hänellä oli
näyttää, mutta eipä moiselle kuulemma löytynyt valmista
pohjaa hänen normaalisti käyttämistään ohjelmista.

Salter-diagrammissa piirretään tehokkuutta kuvaavia "pylväitä"
siten, että pylvään leveys kuvaa aina tarkasteltavan yksikön
kokoa. Tehokkuusluku saa arvoja väliltä [0,1] ja diagrammissa
ne esitetään suuruusjärjestyksessä alkaen "tehottomimmasta".

Esimerkkikuvan nähtyäni totesin, että hoituu ainakin Survolla
piirto onnistuu helposti. Tein oheisen kaltaisen kuvapohjan,
jossa diagrammi (lasketaan ja) piirretään tehokkuuslukujen
mukaan järjestetystä aineistosta. Näytin myös, miten aineiston
siirto siirto Survoon onnistuu helposti tekstitiedostojen
avulla ja kuinka tuloksena saatavat metatiedostot ovat helposti
käytettävissä muissa ohjelmissa. Tutkija oli tyytyväinen ;).

terv.
Reijo

- - -

*SAVE SALTER / Salter-diagrammi
*
*DATA SALT,A,B,C,D
C Y LEVEYS X  X2
D1.12  123 123 123
A0.4   10
*0.45  12
*0.46   7
*0.5   8
*0.53  21
*0.61   4
*0.65  15
B0.65   0
*
*VAR X,X2 TO SALT
*X=if(ORDER=1)then(LEVEYS)else(X[-1]+LEVEYS)
*X2=if(ORDER=1)then(0)else(X[-1])
*............................................
*
*YSCALE=0(.1)1
*
*XSCALE=0:,77:
*XLABEL=Yksikön_koko
*YLABEL=Tehokkuusluku
*HEADER=Salter-diagrammi
*OUTFILE=SALTER01
*
*FRAME=1
*LINE=6 LINE2=X,Y LINE3=X2,0
*
*GPLOT SALT,X2,Y
*

Vastaukset:
[ei vastauksia]

Survo-keskustelupalstan (2001-2013) viestit arkistoitiin aika ajoin sukrolla, joka automaattisesti rakensi viesteistä (yli 1600 kpl) HTML-muotoisen sivukokonaisuuden. Vuoden 2013 alusta Survo-keskustelua on jatkettu entistäkin aktiivisemmin osoitteessa forum.survo.fi. Tervetuloa mukaan!

Etusivu  |  Keskustelu
Copyright © Survo Systems 2001-2013. All rights reserved.
Updated 2013-06-15.