/AGGRE-sukrolle arvosana erittäin hyvä

[viesti Survo-keskustelupalstalla (2001-2013)]

Kirjoittaja: Maija Polus
Sähköposti:    maija.polus'at'mol.fi
Päiväys: 14.5.2003 12:27

/AGGRE -sukron käyttökokemus: ARVOSANA ERITTÄIN HYVÄ

Kerron seuraavassa, miten olen käyttänyt /AGGRE sukroa.
Lisäksi on kysymistä MASK -käytöstä, jossa olen kai sekoillut.

Alkuperäinen tiedosto TA N=8481 (työnantajien palaute
työvoimatoimistojen palvelun laadusta, huom. ei ole
työnantajien tunnistetietoja, mutta on tieto siitä, minkä
työvoimatoimiston asiakas on kyseessä eli työvoimatoimiston
KOODI)

*FILE SHOW TA

Lopputulos on tiedosto KOONNOS (N=178), joka agregoidaan
tiedostosta TA työvoimatoimistoittain (muuttuja on KOODI)
sukron /AGGRE avulla.

Alkuperäisaineistossa TA puuttuva vastaus tai "ei kokemusta"
on 6. Vastaukset saavat arvot 1-5. Mitä suurempi luku, sitä
paremmat kokemukset (erittäin huono=1, ... , erittäin hyvä=5)

Tein alla olevat asiat joka muuttujasta erikseen, koska halusin päästä
eroon vastauksista 6 eli ei tietoa. Otin mukaan 26 muuttujaa.
Kun olin saanut yhden muuttujan käskyt kunnolla toimituskenttään, niin
kopioin ko. osuuden muualle toimituskenttään COPY -käskyllä ja muutin
muuttujien nimet ym. tarvittavat asiat REPLACE -käskyllä.

*FILE SHOW KOONNOS
Käytin /AGGRE -sukroa, jolla laskin tarvittavat asiat tiedostoon
nimeltä TOIK. Tiedostosta TOIK kopioin tiedot tiedostoon nimeltä
KOONNOS. Tiedosto KOONNOS on siis tämän prosessin lopputulos.
Jatkan työtä sitten käyttämällä KOONNOS -tiedoston tietoja, kun
vertailen työvoimatoimistojen palautteita toisiinsa. Jatkoa ei
ole tässä selvitetty.

*/ACTIVATE A
Käytin myös /ACTIVATE -sukroa ja se toimi hyvin.
..................................................................

Tiedoston TA muuttuja K1_AA on OIKEAN VIRKAILIJAN TAVOITTAMINEN.

Tässä on laskettu K1_AA -vastausten keskiarvo 1-5, kun 6 ei oteta
huomioon, ks. IND -ehto.

Muuttuja KOODI on työvoimatoimiston koodi eli tiedot halutaan
työvoimatoimistoittain.

Lisäksi on laskettu niiden vastausten lukumäärä, jotka saavat arvot
välillä 1-5 (vastausta 6 ei oteta huomioon) eli FREQ=LKM_AA.

Kyseinen työ sujui lopulta ihan hyvin, mutta olen takkuillut
MASK= -ehdon kanssa. Kokeilin mm. FILE ACT TA ja MASK= -käskyn
aktivointia. Tein eri muuttujista MASK-listaukset valmiiksi
toimituskentän erääseen osaan ja rivin loppuun ko. aktivoitavan
muuttujan lyhenteen (eli tässä K1_AA on AA), että osasin
kopioida oikean MASK -rivin paikoilleen.

KYSYMYS: Miten MASK käytetään tällaisessa tapauksessa? Vaikuttaa
siltä, että en saanut sitä toimimaan. Luultavasti MASK on tässä
täysin tarpeeton, koska lisäsin asianomaisten muuttujien nimet
(VARS=KOODI,K1_AA) Pitäisikö koko MASK poistaa tästä? Miten
MASK käytetään sukroissa? Pitääkö se aktivoida?

*.......................................................................
*MASK=AA------------------------------------------- / AA
*
*Kuinka moni on vastannut kysymykseen K1_AA ja vastausten keskiarvo
*kussakin toimistossa (ANTAA MOLEMMAT AUTOMAATTISESTI!)
*
A/AGGRE TA BY KOODI TO TOIK         / IND=K1_AA,1,5
*FILE SHOW TOIK / MEAN-aggregated TA
*VARS=KOODI,K1_AA
*FREQ=LKM_AA
*
......................................................................
Tässä alla olen kopioinut TOIK-tiedot säilytettävään tiedostoon
nimeltä KOONNOS. LKM_AA on vastausten 1-5 lukumäärä ja K1_AA on
niiden keskiarvo. (Hyväksyin muuttujan alkuperäisen nimen keskiarvon
muuttujan nimeksi.)
*................................
AFILE COPY TOIK,KOONNOS
*VARS=LKM_AA,K1_AA
*MATCH=KOODI
*................................
Vastaavalla tavalla olen laskenut hyvien vastausten (4,5) lukumäärän
työvoimatoimistoissa, samoin huonojen vastausten (1,2) lukumäärän.
Jatkan myöhemmin muuttujamuunnoksin, mutta se ei kuulu tähän.

*Kuinka moni on vastannut HYVÄ (4,5) kysymykseen K1_AA
*MASK=AA------------------------------------------- / AA
A/AGGRE TA BY KOODI TO TOIK         / IND=K1_AA,4,5
*FILE SHOW TOIK / MEAN-aggregated TA
*VARS=KOODI,K1_AA
*FREQ=HYV_AA
*...........................................................
AFILE COPY TOIK,KOONNOS
*VARS=HYV_AA
*MATCH=KOODI
*...........................................................
*Kuinka moni on vastannut HUONO (1,2) kysymykseen K1_AA
*MASK=AA------------------------------------------- / AA
A/AGGRE TA BY KOODI TO TOIK         / IND=K1_AA,1,2
*FILE SHOW TOIK / MEAN-aggregated TA
*VARS=KOODI,K1_AA
*FREQ=HUO_AA
*.......................................................................
AFILE COPY TOIK,KOONNOS
*VARS=HUO_AA
*MATCH=KOODI
*.......................................................................

Seuraavaksi tein saman kuin edellä, mutta lisäehtona oli se,
että työnantaja ei ole tukityöllistänyt työvoimaa (siis nämä
työnantajat ovat käyttäneet vain työnvälitystä, eivät ole
saaneet rahallista korvausta työttömän työllistämisestä)

Siis K1_EONKO,2 tarkoittaa, että ei ole tukityöllistänyt.

*SELECT=A / A=K1_EONKO,2
*
*EI-TUKITYÖLLISTÄNYT
*Kuinka moni on vastannut kysymykseen K1_AA ja vastausten keskiarvo
*kussakin toimistossa (ANTAA MOLEMMAT AUTOMAATTISESTI!)
*
*MASK=AA-----------------------A------------------- / AA e
*
*
A/AGGRE TA BY KOODI TO TOIK         / IND=K1_AA,1,5
*FILE SHOW TOIK / MEAN-aggregated TA
*VARS=KOODI,K1_AA,K1_EONKO
*FREQ=LKM_AAe
*.......................................................................
Tässä osiossa olen joutunut muuttamaan muuttujan K1_AA nimen,
koska nimi on jo käytössä KOONNOS -tiedostossa. Uusi nimi on
K1_AAe, kuten alla näkyy eli FILE UPDATE TOIK.

*FILE STATUS TOIK
*Aggregated from data TA by variable KOODI
*FIELDS: (active)
*  1 NA_  2 LKM_AAe  Frequencies of the groups defined by KOODI
*  2 NA_  2 KOODI   #####)  Työvoimatoimiston koodi:
*  3 NA_  4 K1_AA   #####)  OIKEAN VIRKAILIJAN TAVOITTAMIN
*  4 NA_  4 K1_EONKO ########) ONKO TYÖLLISTÄNYT TYÖTTÖMIÄ TY
*END
*Survo data file TOIK: record=30 bytes, M1=8 L=64 M=4 N=178
*
AFILE UPDATE TOIK
*Aggregated from data TA by variable KOODI
*FIELDS: (active)
*  1 NA_  2 LKM_AAe  Frequencies of the groups defined by KOODI
*  2 NA_  2 KOODI   #####)  Työvoimatoimiston koodi:
*  3 NA_  4 K1_AAe  #####)  OIKEAN VIRKAILIJAN TAVOITTAMIN
*  4 N-_  4 K1_EONKO ########) ONKO TYÖLLISTÄNYT TYÖTTÖMIÄ TY
*END
*Survo data file TOIK: record=30 bytes, M1=8 L=64 M=4 N=178
*
*.......................................................................
Tässä olen kopioinut ei-tukityöllistäneiden tiedot KOONNOS -tiedostoon.

AFILE COPY TOIK,KOONNOS
*VARS=LKM_AAe,K1_AAe
*MATCH=KOODI
*
*FILE SHOW KOONNOS
*
*.......................................................................
Tässä olen laskenut HYVÄT ja HUONOT (lukumäärät) ei-tukityöllistäneiden
vastauksista. Tässä ei tarvita FILE UPDATE, koska FREQ= voi suoraan
panna muuttujan nimen (HYV_AAe ja HUO_AAe).


*Kuinka moni on vastannut HYVÄ (4,5) kysymykseen K1_AA
*MASK=AA-----------------------A------------------- / AA e
*SELECT=A / A=K1_EONKO,2
A/AGGRE TA BY KOODI TO TOIK         / IND=K1_AA,4,5
*FILE SHOW TOIK / MEAN-aggregated TA
*VARS=KOODI,K1_AA,K1_EONKO
*FREQ=HYV_AAe
*.......................................................................
*FILE SHOW KOONNOS
*
AFILE COPY TOIK,KOONNOS
*VARS=HYV_AAe
*MATCH=KOODI
*.......................................................................
*Kuinka moni on vastannut HUONO (1,2) kysymykseen K1_AA
*MASK=AA-----------------------A------------------- / AA e
*SELECT=A / A=K1_EONKO,2
A/AGGRE TA BY KOODI TO TOIK         / IND=K1_AA,1,2
*FILE SHOW TOIK / MEAN-aggregated TA
*VARS=KOODI,K1_AA,K1_EONKO
*FREQ=HUO_AAe
*.......................................................................
AFILE COPY TOIK,KOONNOS
*VARS=HUO_AAe
*MATCH=KOODI
*
*.......................................................................
*FILE SHOW KOONNOS
*
* - muuttujaAA
* - muuttujaAB

TÄSSÄ OLEN SIIRTYMÄSSÄ SEURAAVAAN MUUTTUJAAN NIMELTÄÄN K1_AB
ENSIN KOPIOIN EDELLISEN TYÖN JA SITTEN MUUTIN MUUTTUJIEN
NIMET REPLACE -KÄSKYLLÄ. (Myös tässä lukee OIKEAN VIRKAILIJAN
TAVOITTAMINEN, vaikka kyseessä on eri muuttuja. Muuttujan nimen
olen muuttanut eli se on K1_AB, joten ajot sujuvat kuitenkin
oikein.

*REPLACE "_AA","_AB"
*COPY 206 END END+3
*
*FILE SHOW KOONNOS
*/ACTIVATE A
*.......................................................................
*MASK=A-A------------------------------------------ / AB
*
*Kuinka moni on vastannut kysymykseen K1_AB ja vastausten keskiarvo
*kussakin toimistossa (ANTAA MOLEMMAT AUTOMAATTISESTI!)
*
A/AGGRE TA BY KOODI TO TOIK         / IND=K1_AB,1,5
*FILE SHOW TOIK / MEAN-aggregated TA
*VARS=KOODI,K1_AB
*FREQ=LKM_AB
*
*.......................................................................
AFILE COPY TOIK,KOONNOS
*VARS=LKM_AB,K1_AB
*MATCH=KOODI
*.......................................................................
*Kuinka moni on vastannut HYVÄ (4,5) kysymykseen K1_AB
*MASK=A-A------------------------------------------ / AB
A/AGGRE TA BY KOODI TO TOIK         / IND=K1_AB,4,5
*FILE SHOW TOIK / MEAN-aggregated TA
*VARS=KOODI,K1_AB
*FREQ=HYV_AB
*.......................................................................
AFILE COPY TOIK,KOONNOS
*VARS=HYV_AB
*MATCH=KOODI
*.......................................................................
*Kuinka moni on vastannut HUONO (1,2) kysymykseen K1_AB
*MASK=A-A------------------------------------------ / AB
A/AGGRE TA BY KOODI TO TOIK         / IND=K1_AB,1,2
*FILE SHOW TOIK / MEAN-aggregated TA
*VARS=KOODI,K1_AB
*FREQ=HUO_AB
*.......................................................................
AFILE COPY TOIK,KOONNOS
*VARS=HUO_AB
*MATCH=KOODI
*.......................................................................
* - EI-TUKITYÖLLISTÄNYT  EI-TUKITYÖLLISTÄNYT
*SELECT=A / A=K1_EONKO,2
*
*EI-TUKITYÖLLISTÄNYT
*Kuinka moni on vastannut kysymykseen K1_AB ja vastausten keskiarvo
*kussakin toimistossa (ANTAA MOLEMMAT AUTOMAATTISESTI!)
*
*MASK=A-A----------------------A------------------- / AB e
*
A/AGGRE TA BY KOODI TO TOIK         / IND=K1_AB,1,5
*FILE SHOW TOIK / MEAN-aggregated TA
*VARS=KOODI,K1_AB,K1_EONKO
*FREQ=LKM_ABe
*.......................................................................
*FILE STATUS TOIK
*Aggregated from data TA by variable KOODI
*FIELDS: (active)
*  1 NA_  2 LKM_ABe  Frequencies of the groups defined by KOODI
*  2 NA_  2 KOODI   #####)  Työvoimatoimiston koodi:
*  3 NA_  4 K1_AB   #####)  OIKEAN VIRKAILIJAN TAVOITTAMIN
*  4 NA_  4 K1_EONKO ########) ONKO TYÖLLISTÄNYT TYÖTTÖMIÄ TY
*END
*Survo data file TOIK: record=30 bytes, M1=8 L=64 M=4 N=178
*
AFILE UPDATE TOIK
*Aggregated from data TA by variable KOODI
*FIELDS: (active)
*  1 NA_  2 LKM_ABe  Frequencies of the groups defined by KOODI
*  2 NA_  2 KOODI   #####)  Työvoimatoimiston koodi:
*  3 NA_  4 K1_ABe  #####)  OIKEAN VIRKAILIJAN TAVOITTAMIN
*  4 N-_  4 K1_EONKO ########) ONKO TYÖLLISTÄNYT TYÖTTÖMIÄ TY
*END
*Survo data file TOIK: record=30 bytes, M1=8 L=64 M=4 N=178
*
*.......................................................................
AFILE COPY TOIK,KOONNOS
*VARS=LKM_ABe,K1_ABe
*MATCH=KOODI
*
*FILE SHOW KOONNOS
*
*.......................................................................
*Kuinka moni on vastannut HYVÄ (4,5) kysymykseen K1_AB
*MASK=A-A----------------------A------------------- / AB e
*SELECT=A / A=K1_EONKO,2
A/AGGRE TA BY KOODI TO TOIK         / IND=K1_AB,4,5
*FILE SHOW TOIK / MEAN-aggregated TA
*VARS=KOODI,K1_AB,K1_EONKO
*FREQ=HYV_ABe
*.......................................................................
*FILE SHOW KOONNOS
*
AFILE COPY TOIK,KOONNOS
*VARS=HYV_ABe
*MATCH=KOODI
*.......................................................................
*Kuinka moni on vastannut HUONO (1,2) kysymykseen K1_AB
*MASK=A-A----------------------A------------------- / AB e
*SELECT=A / A=K1_EONKO,2
A/AGGRE TA BY KOODI TO TOIK         / IND=K1_AB,1,2
*FILE SHOW TOIK / MEAN-aggregated TA
*VARS=KOODI,K1_AB,K1_EONKO
*FREQ=HUO_ABe
*.......................................................................
AFILE COPY TOIK,KOONNOS
*VARS=HUO_ABe
*MATCH=KOODI
*
*.......................................................................
*FILE SHOW KOONNOS
*
* - muuttujaAB

Työ jatkui vastaavalla tavalla muidenkin muuttujien osalta.
Tiedosto KOONNOS on valmis.

Vastaukset:

Survo-keskustelupalstan (2001-2013) viestit arkistoitiin aika ajoin sukrolla, joka automaattisesti rakensi viesteistä (yli 1600 kpl) HTML-muotoisen sivukokonaisuuden. Vuoden 2013 alusta Survo-keskustelua on jatkettu entistäkin aktiivisemmin osoitteessa forum.survo.fi. Tervetuloa mukaan!

Etusivu  |  Keskustelu
Copyright © Survo Systems 2001-2013. All rights reserved.
Updated 2013-06-15.