Jakaumiin liittyvät kirjastofunktiot

[viesti Survo-keskustelupalstalla (2001-2013)]

Kirjoittaja: Esko Kaukonen
Sähköposti:    esko.kaukonen'at'pelastus.intermin.fi
Päiväys: 25.3.2003 10:37

Hei!
Survossa on hyödylliset kirjastofunktiot useiden jakaumien kriittisten
arvojen ym. laskemiseen. Joidenkin sellaisten jakaumien funktiot
kuitenkin puuttuvat, joilla olisi mielenkiintoisia sovellutuksia.
Tällaisia jakaumia (sovellutuksineen) ovat  esimerkiksi
- lognormaali (esim. taloudellinen palovahinko)
- gamma (esim. palokunnan toimintavalmiusajat ja toiminta-aika "keikalla")
- beta (en nyt muista sovellutusta)
- Weibull (esim. komponentin, kuten sprinklersuuttimen elinikä)
- eksponentti (sovellutuksia on)
Voidaanko näiden funktioiden arvoja laskea jotenkin olemassa olevien
kirjastofunktioiden avulla?
Terveisin Esko Kaukonen

Vastaukset:

Survo-keskustelupalstan (2001-2013) viestit arkistoitiin aika ajoin sukrolla, joka automaattisesti rakensi viesteistä (yli 1600 kpl) HTML-muotoisen sivukokonaisuuden. Vuoden 2013 alusta Survo-keskustelua on jatkettu entistäkin aktiivisemmin osoitteessa forum.survo.fi. Tervetuloa mukaan!

Etusivu  |  Keskustelu
Copyright © Survo Systems 2001-2013. All rights reserved.
Updated 2013-06-15.