LOADW ja tekstikappaleet pitkinä riveinä

[viesti Survo-keskustelupalstalla (2001-2013)]

Kirjoittaja: Kimmo Vehkalahti
Sähköposti:    -
Päiväys: 30.8.2002 11:36

Minulla on usein tarve saada toimituskenttään teksti, joka on esim.
maalattu selaimen ruudulta ja talletettu Notepadilla txt-muotoon.
Yleensäkin tarkoitan sellaista txt-muotoa, jossa rivinsiirtomerkki
ilmaisee vain kappaleen vaihtumisen. Tämä on yleinen käytäntö
Windows-tekstureissa, koska niissä teksti taitetaan yleensä ikkunan
leveyteen kun se haetaan editoitavaksi ja myös sitä mukaa kun tekstiä
käsitellään.

Survossa taas LOADW (tai LOADP) olettavat rivinsiirron löytyvän
joka rivin lopusta, ts. rivien oletetaan olevan tietyn pituisia jo
valmiiksi. Siinä muodossa myös SAVEW (tai SAVEP) tallettavat
tekstin toimituskentästä. Windows-tekstureissa on yleensä
mahdollisuus myös tähän talletusmuotoon ("text with line breaks"
tms.). Survossa olisi nähdäkseni erinomaiset mahdollisuudet
parempaan rinnakkaiseloon myös ensin mainitun käytännön kanssa,
mutta siihen tarvittaisiin pieniä kohennuksia.

LOADW:ssä (ja LOADP:ssä) on käytettävissä SPLIT-täsmennys, joka jakaa
pitkät rivit toimituskentän levyisiin osiin, joko ilman tavuviivaa
tai sen kanssa. Edellisestä muodosta (SPLIT=1) ei ole tekstien kanssa
juurikaan apua. Jälkimmäisessä (SPLIT=-) saa auttavan lopputuloksen
yhdellä TRIM-komennolla, mutta käsin korjailtavaa jää paljon.

Ehdottaisin uutta optiota, joka ei tähtää täsmäleveyteen vaan
priorisoi sen sijaan sanojen säilymistä eheinä. Tällöin luonnollinen
katkaisukohta on sanaväli, joka korvautuisi rivinsiirrolla. Tarkoitan
siis, että teksti tulisi ladotuksi toimituskenttään aivan samalla
tavalla kuin se tulee esim. Notepadiin.

Toinen juttu on, miten hoitaa vastaava tilanne leikepöytäsiirroissa
(ilman kierrätystä Notepadin tms. kautta). Mielestäni saman idean
voisi toteuttaa PASTE-toimintoonkin, jos kopioitavien rivien
pituus ylittää kentän leveyden. Nythän ne vain valuvat yli, mikä
myös on harmittanut silloin tällöin: joutuu käynnistämään Wordin
tms. vain sen takia että saisi jonkin tekstin Survoon. :)

terv. Kimmo

Vastaukset:

Survo-keskustelupalstan (2001-2013) viestit arkistoitiin aika ajoin sukrolla, joka automaattisesti rakensi viesteistä (yli 1600 kpl) HTML-muotoisen sivukokonaisuuden. Vuoden 2013 alusta Survo-keskustelua on jatkettu entistäkin aktiivisemmin osoitteessa forum.survo.fi. Tervetuloa mukaan!

Etusivu  |  Keskustelu
Copyright © Survo Systems 2001-2013. All rights reserved.
Updated 2013-06-15.