Re: Merkkien siirto IBM:stä ASCII:ksi

[vastaus aiempaan viestiin]

Kirjoittaja: Kimmo Vehkalahti
Sähköposti:    -
Päiväys: 7.8.2002 15:27

Mainitun sukron n. 7 v. sitten tehnyt kiittää palautteesta. :)

Merkkivalikoimien erot järjestelmien välillä aiheuttavat
perinteisesti monenlaisia ongelmia ja yllätyksiä, joita
on vaikea välttää millään atk:n osa-alueella. Survossa on
kuitenkin nykyisin hyvinkin monipuoliset keinot, joilla
ongelmat käytännössä joko hoidetaan tai vältetään kokonaan.

Survossa on vuodesta 1985 lähtien ollut käytössä ns. IBM PC:n
merkistö. Se on eräs versio 256 merkin ASCII-merkkivalikoimista,
joissa 128 ensimmäistä merkkiä on standardoitu (esim. iso A on
numero 65, joka nähdään muunnoksella A(ascii:10)=65) ja loput
128 valmistaja-, maa-, ym. kohtaisia valintoja. Tuossa IBM:n
valikoimassa rakkaat ääkkösemme ovat meillä tietyillä kohdin,
esim. pieni ä(ascii:10)=132 ja iso Ö(ascii:10)=153.

Windowsissa on puolestaan käytetty ISO-standardeihin pohjautuvia,
esim. Euroopassa "Latin-1"- tai "8859-1"-nimisiä merkistöjä.
Näissä siis ensimmäiset 128 merkkiä ovat samat kuin IBM PC:n
merkistössä, mutta jälkimmäiset 128 ovat (osittain) erilaisessa
järjestyksessä ja esittävät (osittain) eri merkkejä. Rakkaita
em. merkkejämme vastaavatkin koodit 228 (ä) ja 214 (Ö). IBM-
merkistöllä nämä merkit sattuvat näkymään summamerkkinä (sigma)
ja eräänä graafisena merkkinä. Hyvänä tarkoituksena on ollut
saada käyttöön merkistö, jossa voidaan esittää enemmän Euroopan
kielissä tarvittuja aksentoituja merkkejä.

Niin kauan kuin Survo oli DOS-ohjelma (1985-1999), oli selvää
että siinä käytetään IBM-merkistöä. Nykyisen SURVO MM:n aivan
alkuvaiheessa pohdittiinkin kovasti, tulisiko Survon Windows-
versiossa siirtyä kokonaan Windowsin käyttämään merkistöön.
Johtopäätös oli lopulta ei, ja tärkein peruste yhteensopivuus
aiempiin Survoihin ja ennen kaikkea aiempiin töihin. Pysymällä
edelleen IBM-merkistössä varmistettiin siis osaltaan vanhojenkin
töiden sujuminen entiseen malliin, ilman merkistömuunnoksia
jotka olisivat voineet tuoda mukanaan ikäviäkin yllätyksiä.

SURVO MM:ssä käytetään siis edelleen IBM-merkistöä. Toisaalta,
koska SURVO MM on Windows-ohjelma, jota käytetään usein yhdessä
muiden Windows-ohjelmien kanssa, on oltava kätevät tavat joilla
hoidetaan merkistömuunnoksia IBM-merkistön ja Windowsin oman
merkistön välillä.

Yhden kätevimmistä tavoista tarjoaa Windowsin leikepöytä, jota
Survon puolelta hallinnoidaan pehmonapeilla c (Copy) ja p (Paste)
tai COPY- ja PASTE-komennoilla. Merkistömuunnokset tapahtuvat
tällöin automaattisesti molempiin suuntiin.

Tekstitiedostojen osalta käytössä ovat niiden toimituskenttään
lukemiseen ja siitä tallettamiseen tarkoitetut LOADP- ja SAVEP-
komennot (IBM-merkistö) ja vastaavat LOADW- ja SAVEW-komennot
(Windows-merkistö). Siis jos esim. haluaa jollain muulla Windows-
ohjelmalla talletetun, ääkkösiä sisältävän tekstitiedoston Survon
toimituskenttään niin että ääkköset näkyvät oikein, on oikea
valinta LOADW. Talletus tapahtuu sen mukaan haluaako käsitellä
ko. tiedostoa edelleen muilla ohjelmilla (SAVEW) vai riittääkö
Survon parissa työskentely (SAVEP, tai tietenkin SAVE jos haluaa
koko toimituskentän talteen eikä vain tekstejä).

On muitakin tilanteita joissa merkistöistä pidetään huolta jopa
täysin käsin koskematta. Eräs tällainen on WWW-sivujen laatiminen
Survon PRINT-operaatiolla. Tuloksena saatavat html-tiedostot ovat
automaattisesti Webissä käytettävässä merkistössä vaikka niiden
alkuperänä ovat toimituskentässä (IBM-merkistössä) esitetyt tiedot.

Tarvittaessa voi muunnoksia tehdä valmiisiin tekstitiedostoihin
Pentti Ahosen mainitsemalla /TXT-CONV-nimisellä sukrolla. Sen
käynnistys ilman parametreja johtaa valikkoon, josta muunnoksen
voi valita. Survomaisempi tapakin on tarjolla, nimittäin halutun
muunnoksen voi kirjoittaa yhtenä komentona kaikkine tarvittavine
parametreineen, jolloin valikkoon ei tarvitse mennä lainkaan.
Esim. muunnetaan tekstitiedosto JUTTU02.TXT IBM-merkistöstä
Windows-merkistöön nimelle JUTTU02W.TXT näin:

/TXT-CONV IBM8 ISO1 JUTTU02.TXT JUTTU02W.TXT

En voi olla huomauttamatta, että yllä esitetty komento - Survolle
tyypilliseen tapaan - dokumentoi tehdyn työvaiheen paremmin kuin
mikään (Windows-ohjelmille tyypillinen) valikkojen tökkiminen.

Huolimatta siitä että ko. sukron valikkotoiminnot on vinkeästi
toteutettu [omakehu! :)], näkisin että sen käyttötarve on kyllä
nykyisin varsin vähäinen. Jo yksin leikepöytätoiminnot riittävät
useimpiin tilanteisiin (mm. tämän viestin siirtoon toimituskentästä
keskusteluryhmään) todella hyvin.

terveisin Kimmo

Vastaukset:

Survo-keskustelupalstan (2001-2013) viestit arkistoitiin aika ajoin sukrolla, joka automaattisesti rakensi viesteistä (yli 1600 kpl) HTML-muotoisen sivukokonaisuuden. Vuoden 2013 alusta Survo-keskustelua on jatkettu entistäkin aktiivisemmin osoitteessa forum.survo.fi. Tervetuloa mukaan!

Etusivu  |  Keskustelu
Copyright © Survo Systems 2001-2013. All rights reserved.
Updated 2013-06-15.