McNemarin testi ja Survon X-funktio

[viesti Survo-keskustelupalstalla (2001-2013)]

Kirjoittaja: Kimmo Vehkalahti
Sähköposti:    Kimmo.Vehkalahti'at'helsinki.fi
Päiväys: 10.3.2002 12:01

Reijon innoittamana lähetän näkymän toimituskentästä, jossa olen joskus
hahmotellut eräitä vähän surullisiin asioihin liittyviä taulukoita
erään lehden formaattien mukaisesti. Erikoisuutena on se, miten
taulukoiden testauksessa käytetyn McNemarin testin p-arvot lasketaan
yksinkertaisesti nappia painamalla (tai hiirellä klikkaamalla; tämä
työ on neljän vuoden takaa mutta toimii tietenkin täysin myös MM:ssä).

Ensi näkemältä saattaa kokeneempikin Survo-käyttäjä ihmetellä, kuinka
taulukoiden kohdalla saadaan eri p-arvoja samanlaisella aktivoinnilla,
etenkin kun rajariveistä ei ole tietoakaan!

Ratkaisu perustuu X-nimiseen funktioon, jonka argumentteina ovat rivin
tunnus ja merkkijonon (luvun) indeksi ko. rivillä. Tässä hyödynnetään
suhteellisia riviviittauksia, jolloin saadaan selville mitä viereisessä
taulukossa lukee ilman että tarvitsee eksplisiittisesti ko. arvoja
mihinkään uudelleen kirjoittaa tai kopioida.

Aineisto ja tutkimusasetelma ovat peräisin Kirsi Suomisen (1998)
väitöskirjasta, jonka metodiohjaukseen tämä episodi aikanaan liittyi.

Toimituskenttä on alla (kontrollisarake on mukana, mutta varjomerkit
tietysti jäävät pois - lähinnä joitain yläindeksejä, otsikoita yms.
joilla ei ole X-funktion käytön kannalta merkitystä).

terveisin Kimmo

*SAVE McNemar / testausta á la Survo
*
* McNemarin testi
*
*McNemarin testiä käytetään X^2-testin sijasta mikäli havainnot
*muodostavat vastinpareja. Tyypillinen tilanne on dikotomisen
*muuttujan tila ennen ja jälkeen jotakin tapahtumaa tai käsittelyä.
*
*Olkoon taulukon rakenne seuraava:
*        Jälkeen
*        On Ei Yht.
*Ennen On    A  B A+B
*   Ei    C  D C+D
*   Yht.  A+C B+D A+B+C+D
*
*Pienillä frekvensseillä käytetään binomijakaumaa, suuremmilla voidaan
*käyttää X^2- tai normaaliapproksimaatiota. Käytetään nyt suoraan
*binomijakaumaa. Oletetaan, että todennäköisyys osua soluun B tai C on
*yhtä suuri; testi selvittää, miten todennäköinen kulloinenkin tilanne
*on siihen verrattuna. Esim. jos B on yhtä suuri kuin C, on p-arvo 1.
*
*Binomijakauman kertymäfunktiosta saadaan McNemar(B,C):=bin.F(b+c,1/2,c)
*missä b=max(B,C) ja c=min(B,C) .
*2-suuntaisen testin merkitsevyystaso on p=min(1,2*McNemar(B,C)) .
*B ja C saadaan taulukoista lausekkeilla B=X(CUR-2,4) ja C=X(CUR-1,2) .
*Tulostetaan arvot kolmella merkitsevällä numerolla: ACCURACY=3 .
*
* Laske siis alla olevista taulukoista p-arvot ja tulosta taulukko!
*
*>copy K.PS LPT1
*PRINT CUR+1,E TO K.PS
- [margin(300)]
- [Times(12)][line_spacing(15)]
- include GCHAR.DV2
- shadow 7: [BOLD][REVERSE] [NORMAL]
*
* Ehdotus artikkelin taulukoksi / K.Vehkalahti 16.1.1998
*
*
*TABLE 1. Psychiatric treatment received by 43 suicide attempters with major
*depression during the month before the index attempt and one month after.
*
- [Times(09)][line_spacing(10)]
*
TT     *7        T
*              Before suicide attempt  After suicide attempt
T                    T       T
*Item                  N=43     N=43
*----------------------------------------------------------------------
*
T                    () ()    () ()
*Psychiatric treatment a         N  %     N  %
*----------------------------------------------------------------------
*General practioner           4  9     2  5
*Psychiatric outpatient treatment    18 42    24 57
*Psychiatric inpatient treatment     1  2     3  7
*Treatment for alcohol problems     5 12     8 19
*No treatment              15 35     5 12
*
T  T   T   ( ) () () T
U  Psychiatric or medical care vs. no contact bc
U                       After a
U                       Yes   No  Total
*  Before Yes   26  1 27
*      No   11  4 15
*      Total  37  5 42 p=
*
U  Psychiatric vs. medical care or no contact bc
U                       After a
U                       Yes   No  Total
*  Before Yes   17  2 19
*      No   10 13 23
*      Total  27 15 42 p=
*
T                    () ()    () ()
*Antidepressant de            N  %     N  %
*----------------------------------------------------------------------
*None                  30 70    25 61
*Inadequate               6 14     9 22
*Adequate                7 16     7 17
*
T  T   T   ( ) () () T
U  Antidepressant in adequate vs. inadequate doses or no antidepressant treatment bc
U                       After e
U                       Yes   No  Total
*  Before Yes   3  4  7
*      No    4 30 34
*      Total  7 34 41 p=
*
U  Any antidepressant treatment vs. none bc
U                       After e
U                       Yes   No  Total
*  Before Yes   22  6 28
*      No    3 10 13
*      Total  25 16 41 p=
*
T                    () ()    () ()
*Psychotherapy de            N  %     N  %
*----------------------------------------------------------------------
*Yes                   7 16     9 22
*No                   36 84    32 78
*
T  T   T   ( ) () () T
U  Psychotherapy received b
U                       After e
U                       Yes   No  Total
*  Before Yes   6  1  7
*      No    3 31 34
*      Total  9 32 41 p=
*
T                    () ()    () ()
*ECT e                  -  -     -  -
*----------------------------------------------------------------------
*
- [Times(07)][line_spacing(08.3)]
T*3T
*a After suicide attempt information missing on one subject
*b Binomial distribution based two-tailed McNemar's test
*c Classes combined to get dichotomous variables
*d Definition: see text
*e After suicide attempt information missing on two subjects
T
- / Huomaa alaviitteet b,c,d: b=binomial, c=classes, d=definition :-))
E
*....................................................................................................
*

Suominen, Kirsi (1998). Attempted suicide in Helsinki: Mental disorders
and treatment received. Department of Mental Health and Alcohol Research,
National Public Health Institute, Helsinki, Finland. NPHI A 24.

Vastaukset:

Survo-keskustelupalstan (2001-2013) viestit arkistoitiin aika ajoin sukrolla, joka automaattisesti rakensi viesteistä (yli 1600 kpl) HTML-muotoisen sivukokonaisuuden. Vuoden 2013 alusta Survo-keskustelua on jatkettu entistäkin aktiivisemmin osoitteessa forum.survo.fi. Tervetuloa mukaan!

Etusivu  |  Keskustelu
Copyright © Survo Systems 2001-2013. All rights reserved.
Updated 2013-06-15.