Suhteellisten frekvenssien testaaminen

[viesti Survo-keskustelupalstalla (2001-2013)]

Kirjoittaja: Reijo Sund
Sähköposti:    reijo.sund'at'stakes.fi
Päiväys: 8.3.2002 12:54

Tässä myös usein käytetty ja tarvittu testi..

terv.
Reijo

- - -

Kahden suhteellisen frekvenssin vertailutesti
 - H0: Suhteelliset frekvenssit yhtä suuria

(ks. esim. Hald, A. (1952): Statistical theory with engineering
applications. John Wiley & Sons. New York. ss.705-710)

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

H1=X1/N1
H2=X2/N2
H=(X1+X2)/(N1+N2)

HH1=if(H1>H2)then(LH11)else(LH21)
HH2=if(H1>H2)then(LH12)else(LH22)
LH11=(H1-(1/(2*N1)))
LH12=(H2+(1/(2*N2)))
LH21=(H2-(1/(2*N2)))
LH22=(H1+(1/(2*N1)))

Y1=2*arcsin(sqrt(HH1))
Y2=2*arcsin(sqrt(HH2))

J1=sqrt(H*(1-H))
J2=sqrt((1/N1)+(1/N2))

U1=(HH1-HH2)/(J1*J2)
U2=(Y1-Y2)/J2
U=(U1+U2)/2

P=(1-N.F(0,1,U))

B=if(H1>H2)then(B1)else(B2)
B1=for(I=X1)to(N1)sum(C(N1,I)*C(N2,X1+X2-I)/C(N1+N2,X1+X2))
B2=for(I=X2)to(N2)sum(C(N2,I)*C(N1,X2+X1-I)/C(N2+N1,X2+X1))

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Alkutiedot:

X1=11
N1=24

X2=14
N2=60


Kaksisuuntaisen testin normaaliapproksimaatioon perustuva P-arvo:

 P=0.03994916602041

Binomijakaumaan perustuva P-arvo:

 B=0.03994668649301

Vastaukset:
[ei vastauksia]

Survo-keskustelupalstan (2001-2013) viestit arkistoitiin aika ajoin sukrolla, joka automaattisesti rakensi viesteistä (yli 1600 kpl) HTML-muotoisen sivukokonaisuuden. Vuoden 2013 alusta Survo-keskustelua on jatkettu entistäkin aktiivisemmin osoitteessa forum.survo.fi. Tervetuloa mukaan!

Etusivu  |  Keskustelu
Copyright © Survo Systems 2001-2013. All rights reserved.
Updated 2013-06-15.