Survotaan vaikka Exceliä

[viesti Survo-keskustelupalstalla (2001-2013)]

Kirjoittaja: juha valtonen
Sähköposti:    juha.valtonen'at'sonera.com
Päiväys: 5.1.2002 17:46

Hei

Työskentelen ympäristössä, jossa kellegoiden työvälineinä on excel,
joten minulle on tärkeää, jotta voin kaiken tuotokseni jaella sillä.

Huomasin juuri (mielestäni aika erikoisen työskentelytavan),
että Survolla voi tuottaa myös excel-kaavoja, jolloin
voi hyödyntää vielä jopa excelin vahvuudet luopumatta siitä, että
kuitenkin vähänkin monimutkaisemman datanmurskauksen joutuu tekemään
Survolla.

Soluviittaukset voi kirjoittaa tekstimuuttujaan. Silloin tarvitaan
rivinumeroa kuvaava muuttuja, jonka olisi hyvä olla string-muotoinen.
ORDER-antaa kyllä survo-tiedostossa rivinumeron, mutta se on
numeerinen, ja sen esitysmuoto vaihtelee lukuarvosta riippuen, kun
sen sijoittaa stringiin.
Se on kuitenkin manipuloitavissa esim. seuraavasti:

VAR OR:S5=ORDER TO TEMP
..........
VAR STR(OR)=STR(OR,2,1)&SP&SP&SP&SP /  IND=OR,1,9
VAR STR(OR)=STR(OR,2,2)&SP&SP&SP&SP /  IND=OR,10,99
VAR STR(OR)=STR(OR,3,3)&SP&SP&SP&SP /  IND=OR,100,999
VAR STR(OR)=STR(OR,2,4)&SP&SP&SP&SP /  IND=OR,1000,9999

Nyt OR-muuttuja on kelvollinen rivinumeron viittaukseksi esim:

VAR STR(BCOL)="=A"|STR(OR)|"*$X$1" TO TEMP

Kun sitten survo-tiedoston file loadaa teksti-tiedostoon
DELIMITER=TAB määrittelyllä, saa vietyä exceliin absoluuttisen
datan lisäksi myös funktiotoimintoja.

:JVa
ps olisikohan tuohon numeerisen arvon muuttamiseksi stringiksi
jotain hienostuneempia temppuja (vaikka jotain sql:n to_char
-tyyppistä)? Olisin tarvinnut sellaista ominaisuutta jo
joskus aiemminkin...

Vastaukset:

Survo-keskustelupalstan (2001-2013) viestit arkistoitiin aika ajoin sukrolla, joka automaattisesti rakensi viesteistä (yli 1600 kpl) HTML-muotoisen sivukokonaisuuden. Vuoden 2013 alusta Survo-keskustelua on jatkettu entistäkin aktiivisemmin osoitteessa forum.survo.fi. Tervetuloa mukaan!

Etusivu  |  Keskustelu
Copyright © Survo Systems 2001-2013. All rights reserved.
Updated 2013-06-15.