FILE SELECT-toive

[viesti Survo-keskustelupalstalla (2001-2013)]

Kirjoittaja: Juha Valtonen
Sähköposti:    juha.valtonen'at'sonera.com
Päiväys: 24.7.2001 8:51

File select on kiva (ja tosi nopea) väline, kunhan sitä ensin
tottuu hyödyntämään. Minulle tuli kuitenkin mieleen lisätoiveita
FILE SELECTiin.

Syntaksihan on:

FILE SELECT <new_data> FROM <old_data> BY <select_file> 
            with a specification KEYS=<var1>,<var2>,...

Eli new_data:an poimitaan lähdedatasta (old_data) havaintoja sen mukaan,
onko avainmuuttujat samat kuin avaintiedostossa (select_file). Minulla
oli, ja itseasiassa on vieläkin, kuitenkin tapaus, jossa olisin
lisäksi halunnut saada jotenkin merkityksi old_data:aan havainnon,
sen mukaan kopioituko se vai ei. Select_file:stä minua taas kiinnostaisi
se, montako osumaa havainnon keys-yhdistelmä aiheutti.

Voisiko ajatella, että jollakin specificatiolla (esim MARK=Mark)
voisi näin  merkkauttaa kopioituneet havainnot (minulla olisi siis
old_data:ssa muuttuja Mark) arvolla 1, ja "matchaamattomat" saisivat
sitten vastaavasti arvokseen 0.

Vastaavasti toisella specificatiolla (esim NMATCH=Num) saisin
avaintiedoston muuttujaan Num FILE SELECT-toiminnon jälkeen lukumäärän
siitä, kuinka monta kopioitua havaintoa kukin avaintiedoston
keys-yhdistelmä aiheutti.

Ongelma, josta seurasi nämä toiveet, on seuraavanlainen. Minulla
on iso massa havaintoja, jotka ovat peräisin muutamasta eri lähteestä.
Sitten minulla on kustakin lähteestä aineistot, jotka ovat hieman eri
muotoisia (mutta avainkentät on löydettävissä), ja aineistoissa saattaa
olla myös ylimääräisiä havaintoja. Tehtävänä on selvittää, löytyykö
isossa massasta vielä muitakin havaintoja kuin lähdeaineistojen
havainnot, ja mitkä ovat ne lähdetiedostojen havainnot, joita
ei isossa massassa ole ollenkaan.

Onvatko ehdottamani toiminnot mahdollisia FILE SELECTiin? Onko
kuvaamani ongelman ratkaisemiseksi hyviä muita vinkkejä?

:JVa

Vastaukset:

Survo-keskustelupalstan (2001-2013) viestit arkistoitiin aika ajoin sukrolla, joka automaattisesti rakensi viesteistä (yli 1600 kpl) HTML-muotoisen sivukokonaisuuden. Vuoden 2013 alusta Survo-keskustelua on jatkettu entistäkin aktiivisemmin osoitteessa forum.survo.fi. Tervetuloa mukaan!

Etusivu  |  Keskustelu
Copyright © Survo Systems 2001-2013. All rights reserved.
Updated 2013-06-15.