Re: VAR RENAME?

[vastaus aiempaan viestiin]

Kirjoittaja: Seppo Mustonen
Sähköposti:    -
Päiväys: 20.2.2006 9:35

Tavanomainen keino Survon havaintotiedoston muuttujien uudelleen
nimeämiseksi suurillakin muuttujamäärillä on tietenkin

1) käyttää komentoa FILE STATUS, joka listaa toimituskenttään tiedoston
aktiiviset muuttujat,
2) tehdä nimimuutokset tuossa listassa,
3) tallettaa muutokset korvaamalla FILE STATUS -komento komennolla
FILE UPDATE.

Yksinkertaista. Petri ajaa kuitenkin ilmeisesti takaa jotain
"automaattisempaa" tapaa (suurelle muuttujamäärälle?),
mutta silloin erilaisia variaatioita mahdollisille muutostarpeille
on niin paljon, etten oikein näe sijaa millekään yleiselle
sukrolle. Kussakin erikoistapauksessa oman sukron teko
em. FILE STATUS/UPDATE -tekniikalla lienee helppoa.

Yksittäisiin nimenvaihtoihin saattaisi ajatella ohjelmoitavaksi
jotain komennon
VAR RENAME <vanha_nimi> AS <uusi_mini> IN <data> 
kaltaista, mutta se on kömpelöä, jos on tarve tehdä paljon
muutoksia.

-Seppo

Vastaukset:

Survo-keskustelupalstan (2001-2013) viestit arkistoitiin aika ajoin sukrolla, joka automaattisesti rakensi viesteistä (yli 1600 kpl) HTML-muotoisen sivukokonaisuuden. Vuoden 2013 alusta Survo-keskustelua on jatkettu entistäkin aktiivisemmin osoitteessa forum.survo.fi. Tervetuloa mukaan!

Etusivu  |  Keskustelu
Copyright © Survo Systems 2001-2013. All rights reserved.
Updated 2013-06-15.