Survon näyteikkuna

Yllä olevassa Survon näyteikkunassa voit työskennellä aidon Survon tyyliin ja näin välittömästi tutustua eräisiin tyypillisiin Survon toimintoihin. Käytettävissä on vain hyvin rajoitettu määrä Survon "pienimuotoisia" toimintoja ja nekin hyvin pienessä, tämän ikkunan määrittämässä tilassa. Vakavampiin kokeiluihin ja tehtäviin on syytä ottaa käyttöön esim. Survon ilmaisversio.

Tässä näyteikkunassa on käytettävissä mm. seuraavat Survon toiminnot:
yksinkertainen tekstinkirjoitus/muokkaus,
kosketuslaskenta (F3) perusaritmetiikalla,
editoriaalinen laskenta (ei kaikkia funktioita),
mittayksikköjen muunnoksia,
komennot SCRATCH, LOAD, SAVE, COPY, INSERT, DELETE, PUTEND,
DATE, COUNT, SET, REVERSE, FORM, SORT, VAR, MINSTAT,
jatkonappi F2 J ja hakunappi alt-F5,
Kyselyjärjestelmän verkkoversio (näpäyttämällä yläpalkin HELP-painiketta),
Tutoriaalinen moodi (vain valmiiksi määritellyt yksinkertaiset sukrot)

SAVE-komennolla talletettu toimituskenttä toimii vain nykyisen istunnon ajan eli kun poistutaan tästä appletista, käyttäjän omat tallenteet häviävät.
Nykyisen toimituskentän tekstin saa kuitenkin leikepöytään seuraavasti:
Näppäinyhdistelmä alt-F1 tallentaa tekstin Java-konsoliin, jonka saa avatuksi näpäyttämällä Java-kuvaketta (työpöydän alalaidassa) hiiren oikeanpuoleisella painikkeella ja valitsemalla esiintulevasta valikosta "Open ... Console".
Sieltä halutun tekstin saa poimituksi leikepöytään normaaliin tapaan maalaamalla hiirellä ja näppäimin ctrl-C.

Mitään ulkoisia toimituskenttiä tai muita tiedostoja ei voi ottaa käyttöön.