Esimerkki 5: Lainalaskuri

 1 *SAVE LAINA / Lainalaskuri
 2 *
 3 *Tässä FILE MEDIT -sovelluksessa tehdään tyypillinen pankkilainojen
 4 *kuukausimaksut antava laskuri.
 5 *
 6 *FILE CREATE LAINA,32,6 / Perusta tiedosto.
 7 *
 8 *FIELDS:
 9 * 1 NA- 8 Määrä   lainan määrä {0,999999}
 10 * 2 NA- 8 Korko   prosentteina vuodessa {0.01,50}
 11 * 3 NA- 2 Aika   laina-aika vuosina {1,100}
 12 * 4 NA- 2 Vapaa   lyhennysvapaa aika kuukausina lainan alussa {0,100}
 13 *END
 14 *
 15 *DATA LAINA1
 16 *Määrä Korko Aika Vapaa
 17 *10000  5  10  0
 18 *
 19 *FILE COPY LAINA1 TO LAINA    / Kopioi ylläolevat lähtötiedot.
 20 *
 21 *FILE MEDIT LAINA,LAINA:LAINA  / OPTIONS=PW
 22 *                 (P=Sivunvaihto vain PgDn-,PgUp-napeilla)
 23 *MEDIT:LAINA SIZE=24,80 PAGES=Sivu1
 24 *
 25 *PAGE Sivu1:
 26 *
 27 * Lainalaskuri
 28 *
 29 * Määrä: ###### (EUR)    Muuta näitä arvoja mielesi mukaan!
 30 * Korko:  #.## %
 31 * Aika:   ## vuotta
 32 * Lyhennysvapaa aika laina-ajan alussa: ## kk
 33 *
 34 : Lainaa lyhennetään tasaeräperiaatteella:
 35 * Kuukausimaksu xxxx.xx         / x=KK1 %
 36 : Ensimmäinen hoitoerä:
 37 * Lyhennys  xxxx.xx           / x=Lyh1 %
 38 * Korko   xxxx.xx           / x=K1 %
 39 * Yhteensä  xxxx.xx           / x=Lyh1+K1 %
 40 * Laina-ajan korot yhteensä xxxxxx.xx  / x=summa1 %
 41 *
 42 : Lainaa lyhennetään tasalyhennysperiaatteella:
 43 * Kuukausittainen lyhennys xxxx.xx    / x=KK2 %
 44 : Ensimmäinen hoitoerä:
 45 * Lyhennys  xxxx.xx           / x=Lyh2 %
 46 * Korko   xxxx.xx           / x=K1 %
 47 * Yhteensä  xxxx.xx           / x=Lyh2+K1 %
 48 * Laina-ajan korot yhteensä xxxxxx.xx  / x=summa2 %
 49 *END
 50 *
 51 *Määrittelyjä:
 52 *
 53 *alussa=Vapaa (lyhennysvapaa v=Vapaa kuukauden ajan)
 54 *
 55 *K=Määrä P=Korko T=Aika n=12*T
 56 *p=P/12/100 q=1/(1+p)
 57 *
 58 *Tasaerä:
 59 *kk-maksu KK1=K/q/(1-q^(n-v))*(1-q)
 60 *1. kuukauden korko K1=K*p
 61 *Jos v on 0, 1. kuukauden lyhennys KK0=K/q/(1-q^n)*(1-q)-K1
 62 *Lyh1=if(v=0)then(KK0)else(0)
 63 *Korkojen summa summa1=v*K*p+K*((n-v)*p/(1-q^(n-v))-1)
 64 *
 65 *Tasalyhennys:
 66 *kk-maksu KK2=K/(n-v)
 67 *Lyh2=if(v=0)then(KK2)else(0)
 68 *Korkojen summa summa2=v*K*p+K*p*(n-v+1)/2
Jos aktivoidaan
FILE MEDIT LAINA,LAINA:LAINA  / OPTIONS=PW

saadaan esim. seuraava laskelma

Takaisin tämän esimerkin alkuun
Takaisin esimerkkiluetteloon