Esimerkki 1: KUNNAT-tiedosto ilman valmista lomaketta

Yksinkertaisimmillaan FILE MEDIT -operaatiota käytetään hyvin samalla tavalla kuin FILE EDITiä datatiedostojen käsittelyyn, siis tietojen tallentamiseen, editointiin ja katseluun.
FILE MEDIT sallii kuitenkin heti jo sen, että tiedostossa voi olla valtavasti muuttujia aktiivisina, sillä tarvittaessa se jakaa tallennettavat kentät selityksineen (pitkät muuttujatunnukset) usealle sivulle.
Sivujen ja havaintojen välillä liikutaan joko näppäimin (esim. PgDn, PgUp) tai FILE MEDITin omin pehmonapein, jotka ovat ikkunan alalaidalla.

KUNNAT- tiedostossa on niin vähän muuttujia, että ne mahtuvat yhdelle sivulle ja pelkkä komennon
FILE MEDIT KUNNAT
aktivointi ja haku havaintoon "Helsinki" antaa seuraavan näkymän:

Jo FILE MEDITin peruskäyttötapa muistuttaa kuitenkin enemmän FILE SHOW -operaatiota ja sisältää runsaammin datan haku- ja katselukeinoja kuin FILE EDIT.
FILE MEDITin ominta aluetta ovat kuitenkin sovellukset, joissa käyttäjä muotoilee omassa toimituskentässä valmiin sivuston.
Käyttäjän omaan sivustoon voi sisältyä monenlaisia uusia asioita kuten alkuperäisistä muuttujista johdettuja kenttiä (esim. joidenkin muuttujien summa), erilaisia vapaamuotoisia tallentajaa auttavia selityksiä ja sanallisia sekä äänellisiä kommentteja, jotka riippuvat näkyvillä olevan havainnon ominaisuuksista.

Kun FILE MEDIT käynnistetään ilman sivustoa (kuten edellä tehtiin), se rakentaa itse valmiiksi sivuston toimituskenttään nimeltä _MEDIT nykyiseen Survon datahakemistoon.
Tätä oletussivustoa voi hyvin käyttää pohjana, kun lähtee tekemään omakohtaisempia talletuspohjia. Tällöin on syytä tietenkin vaihtaa _MEDIT-kentän nimi.

Tässä KUNNAT-tiedoston tilanteessa FILE MEDITin tuottama sivusto (yksi ainoa sivu "Page1") näkyy kentässä _MEDIT seuravanlaisena:


1 *SAVE _MEDIT / KUNNAT: FILE MEDIT pages 2 * 3 *Tämä on Survon ehdottama FILE MEDIT -sivujen määritys 4 *datatiedostoa KUNNAT (ja muita samanrakenteisia) varten. 5 *Voit tarkentaa ja laajentaa tätä sivustoa haluamallasi tavalla. 6 *Jos teet muutoksia, talleta tämä _MEDIT-kenttä toisella nimellä, 7 *jota käytät myöhemmissä FILE MEDIT -komennoissa esim. tyyliin 8 *FILE MEDIT KUNNAT :KUNNAT 9 * 10 *MEDIT:KUNNAT SIZE=24,80 PAGES=Page1 11 * 12 *PAGE Page1: 13 * Page 1/1 14 *Kunta: ################ Kunnan nimi 15 *Lääni: ### UUS,TUR,AHV,HÄM,KYM,MIK,KAR,KUO,KES,VAA,OUL,LAP 16 *Väestö: ###### Arvioitu maassa asuva väestö 1.1.1980 (######) 17 *Synt.: #### Elävänä syntyneet v.1978 (####) 18 *Ala: #####.## Maapinta-ala km^2 1.1.1979 (#####.##) 19 *Maamet: # Maa- ja metsätaloudessa toimivien osuus (10%) 20 *Teoll: # Teollisuudessa toimivien osuus (10%) 21 *Palvelu: # Ammatissa ja palveluelinkeinoissa toim.osuus (10%) 22 *Asuin: #### Valmistuneet asuinhuoneistot v.1978 (####) 23 *Äyri: ##.## Veroäyrin hinta v.1979 (##.##) 24 *Tulotaso: ##### Veroäyrejä asukasta kohti v.1979 (#####) 25 * 26 * 27 * 28 * 29 * 30 * 31 * 32 * 33 * 34 * 35 * 36 *END

Tätä perusasetelmaa voi lähteä kehittelemään esim. lisäämällä riville 27 johdetun kentän

 27 *  Asukastiheys: ####.# henkeä/km^2
ja jonnekin sivun "Page1" määrittelyalueen ulkopuolelle määrittelyn
 Asukastiheys=Väestö/Ala
Kun _MEDIT-kenttä talletetaan näiden lisäysten jälkeen ja aktivoidaan komento
FILE MEDIT KUNNAT,_MEDIT:KUNNAT,
jossa siis viitataan datan KUNNAT lisäksi sivuston määrittelevään toimituskenttään (tässä _MEDIT) ja siinä itse sivustoon (KUNNAT) ja haetaan jälleen Helsingin tiedot esille, syntyy näkymä:

Johdettuja kenttiä (kuten "Asukastiheys" yllä) saatetaan määritellä kuinka paljon tahansa ja ne päivittyvät automaattisesti, kun jotain niiden arvoihin vaikuttavan perusmuuttujan arvoa muutetaan.
Tässä suhteessa FILE MEDIT myös avaa mahdollisuuksia perinteisen taulukkolaskennan suuntaan.

Muista kuitenkin, että yleensä _MEDIT-kenttää ei pidä käyttää omien sivustojen tekoon. On parempi vaihtaa kentän nimi.
Seuraavassa esimerkissä tarkastellaan KUNNAT-tiedostoa pitemmälle kehitellyn sivuston avulla.

Takaisin esimerkkiluetteloon