Käyttöympäristö tekstin ja numeerisen tiedon luovaan käsittelyyn

SURVO MM
Etusivu  |  Keskustelu  |  Uutuudet  |  Download  |  Flash

Survo-käyttäjien kokemuksia

Petri Palmu, Toimihenkilöunioni TU ry:

Työmarkkinatietojen tuottaminen ja prosessointi

Toimihenkilöunionissa Survolla on erittäin keskeinen rooli noin 130 000 jäsenen työmarkkinatiedon tuottamisessa. Tietoa tuotetaan poikkitieteellisesti mm. kansantaloustieteen, sosiologian, psykologian ja terveystieteenkin näkökulmasta. Tietovarastot sisältävät mm. jäsenrekisterin, erilaiset prosessitietokannat ja tavalliset kyselytutkimusaineistot. Laaja jäsenkunta ja vaihtelevat tutkimusalueet pakottavat jatkuvasti miettimään prosessien järkeistämistä, mm. toistettavuutta ja "useamman kärpäsen iskemistä yhdellä iskulla".

Hyvät työvälineet auttavat vähentämään sellaista stressiä, joka syntyy, kun paperilla hyvää suunnitelmaa ei pysty toteuttamaan teknisesti mukavasti. Suurin osa toimistoissa käytössä olevista ohjelmista aiheuttaa proseduureissa tarpeetonta epäjatkuvuutta, kun joutuu manuaalisesti klikkailemaan valikoista, usein vielä aloittamaan koko ketjun alusta virhetilanteiden sattuessa. Sanonta "kaiken muun informaation paitsi alkuperäisen raakadatan ja ohjelmakoodit voi huoletta tuhota päivän päätteeksi" on mielestäni hyvä mittatikku omien töiden sujuvuuden arviointiin. Toisinaan kaikenlaiset välidatat on syytä hyvästellä aineistojen hautuumaalle jo tiedostoviidakon villiintymisen estämiseksi.

Survo-ympäristö on erityisen miellyttävä työskentelylle, se henkii jatkuvuutta, vapautta ja vastuuta ongelmien ratkaisussa. Kaikki hommat voi suorittaa toimituskentässä, joka on minulle toisaalta tapa paeta Windowsia Windowsissa :) Toimituskenttää hyödynnän komentokeskuksena aineistojen ja dokumentaation käsittelyssä ja hallinnassa sekä muiden ohjelmistojen tai ohjelmointikielien kuten LaTeX, R, Python, C-kieli, SQL, ImageMagick, html,... "komentamisessa" saumattomana osana Survoa. Survon itseriittoisuutta kuvaa mm. se, että sillä voi varsin helposti luoda vaikkapa kartanpiirto-ohjelman Survon omalla makrokielellä eli sukrona. Kaiken tämän lisäksi toimituskenttä on myös verraton suttupaperi uusien asioiden ideoinnissa ja kehittelyssä.

Oma "Top 5 -listani" Survossa:

 • töiden yleinen hallinta ja dokumentointi
 • suurten aineistojen käsittely
 • yhteiskäyttö muiden ohjelmien kanssa
 • muistiinpano- ja suttupaperiominaisuus
 • matriisitoiminnot
 • Petri Palmu
  Toimihenkilöunioni TU ry

  Etusivu  |  Keskustelu  |  Uutuudet  |  Download  |  Flash
  Copyright © Survo Systems 2001-2008. All rights reserved.
  Updated 2009-04-02 by webmaster'at'survo.fi.
  Best viewed with any browser.