Käyttöympäristö tekstin ja numeerisen tiedon luovaan käsittelyyn

SURVO MM
Etusivu  |  Keskustelu  |  Uutuudet  |  Download  |  Flash

Survo-käyttäjien kokemuksia

Markku Verkasalo ja Jari Lipsanen, Psykologian laitos, Helsingin yliopisto:

Kokemuksia Survosta Helsingin yliopiston psykologian laitoksella

Psykologian laitoksella Survoa on käytetty opetuksessa vuodesta 1989 lähtien. Survoa on käytetty sekä tilastotieteen opetuksessa että tutkimuksen teossa.

Survon vahva toimituskenttä toimii käyttöalustana, josta voi hallita sekä hakemistoja että tiedostoja, tehdä tilastoanalyysejä, tulostaa kuvia, tulostaa kokonaisia julkaisuja eri muodoissaan ja jopa käyttää sen avulla muita ohjelmia. Liikenne eri tilasto-ohjelmien välillä toimii hyvin mahdollistaen työskentely-ympäristön, jossa kokonaisuuden voidaan todella sanoa olevan suurempi kuin osien summa.

Survo on osoittautunut erinomaiseksi työvälineeksi tilastomenetelmien opetuksessa. Sen monipuolisuus ja muunneltavuus mahdollistavat opetuksen tehokkaasti niin tilastollisten menetelmien peruskursseilla kuin syventävän tason erikoiskursseillakin. Editoriaalinen käyttötapa mahdollistaa opetettavan asian esittämisen siten, että suurin osa opetuskerran komennoista on kirjoitettu valmiiksi toimituskenttään. Harjoituksissa näihin komentoihin voidaan tehdä pieniä muutoksia ja siten tehokkaasti havainnollistaa opetettavaa asiaa. Näin toimiessa aikaa ei tuhlaannu valikkojen läpikäyntiin vaan voidaan keskittyä opetettavaan tilastomenetelmään. Lisäksi niin opettajalla kuin oppilaallakin on mahdollisuus käyttää ns. varjovärejä käyttämällä korostaa tiettyä komentoja sekä tiettyjä tuloksia, mikä entisestään selkeyttää opetettavan tilastollisen menetelmän ymmärtämistä.

Editoriaalinen käyttötapa antaa myös opiskelijalle mahdollisuuden kirjoittaa nopeasti toimituskenttään omia muistiinpanojaan, jotka on myöhemmin mahdollista tulostaa paperille. Tällöin opiskelijan on mahdollista saada opetettavasta asiasta selkeät muistiinpanot tulevaisuutta varten. Vaikka yllä mainittujen menetelmien (komentojen kirjoittamista etukäteen ja komentojen ja tulosten kommentointia ja tulostusta) käyttö opetuksessa on mahdollista monilla muillakin tilastollisilla ohjelmilla, mahdollistaa Survo selkeän komentokielensä ja täysin vapaan kommenttien kirjoittamismahdollisuutensa ansiosta aivan uusia näköaloja tämän kaltaiselle opetusmetodille.

Tutkimuksessa Survo on hyödyllinen joustavuutensa ja monipuolisuutensa takia. Omat makrot, joita Survossa kutsutaan sukroiksi, mahdollistavat sellaisten operaatioiden luomisen, joita ei ole valmiina ohjelmoitu Survoon tai muihin käytettävissä oleviin tilasto-ohjelmiin.

Grafiikka on monipuolista ja päällekkäisten Post Script- tai kuvaruutugrafiikan avulla sekä mahdollisuudella säätää jokaisen kuvan pienintäkin yhsityiskohtaa voidaan tuottaa täsmälleen sellaisia kuvia kuin halutaan.

Keskeisin psykologian laitoksen tutkimusalue, jolla Survoa käytetään on arvojen tutkimus. Eräänä vuonna tehtiin kysely erilaisille Survon käyttäjäryhmille siitä, millainen on ihanteellinen Survon käyttäjä arvoiltaan. Menetelmänä käytettiin arvokyselyä joka on tarkoitettu ihmisten henkilökohtaisten arvojen mittaamiseen. Tutkittavat pyydettiin luokittelemaan itsensä Survon käytön tiheyden mukaan.

Aktiivisesti Survoa käyttävät pitivät ihanteelliselle Survon käyttäjälle tyypillisinä arvoina luovuutta ja vaihtelunhalua. Mielestämme Survon käyttöliittymä ja avoin systeemi antavat käyttäjälle vapauden käyttää omaa luovuuttaan. Rajana ovat vain omat taidot ja mielikuvitus.

Markku Verkasalo ja Jari Lipsanen
Psykologian laitos, Helsingin yliopisto

Etusivu  |  Keskustelu  |  Uutuudet  |  Download  |  Flash
Copyright © Survo Systems 2001-2008. All rights reserved.
Updated 2009-04-02 by webmaster'at'survo.fi.
Best viewed with any browser.